Varslingskanaler for bedrifter og deres ansatte

Publisert

Bildet viser en motorvei med biler

Foto: Eskil Sæterlien

NHO Transports medlemsbedrifter og deres sjåfører observerer mye langs norske veier. Foreningen oppfordrer derfor sjåfører og bedrifter til å benytte allerede eksisterende kanaler for varsling av ureglementerte hendelser.

Det er et felles samfunnsansvar og påse at mennesker og bedrifter opptrer respektfullt, viser aktsomhet og opererer innenfor fastsatte lover og rammer.

Sjåfører med hundrevis av timer langs veien kan ofte observere ulike forhold som går under betegnelsen "kritikkverdige". Det være seg ureglementert tømming av toaletter, ulovlig fylling av avgiftsfri diesel eller brudd på parkeringsbestemmelser og døgnhvile. For å dokumentere og rapportere om slike tilfeller finnes det et par varslingstjenester det kan være lurt å gjøre seg kjent med.

Statens vegvesen har en egen side for varsler, tips og for informasjon om kritikkverdige, useriøse og kriminelle forhold. Her er det både e-postadresse og en kryptert varslingskanal som yrkessjåfører eller andre kan benytte.

I tillegg har Skatteetaten en side for tips om skatte- og avgiftsunndragelser som finnes her.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: