Stortinget har vedtatt nye drosjeregler

Publisert

Stortinget vedtok 05.03.24 flere endringer i yrkestransportlova. Drosjeløyvehavere får igjen sentraltilknytningsplikt. Det blir også krav om sentralløyve for å drive drosjesentral med tilhørende plikter for sentralen. Løyveplikten for drosjeløyve er justert.

Regjeringen oppnevnte i mai 2022 et drosjeutvalg for å gjennomgå drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv. I juni 2023 leverte utvalget sin første NOU. Regjeringens forslag til endringer i regelverket, som Stortinget nå har vedtatt, er basert på denne utredningen.

Lovendringene for drosjenæringen er tilgjengelig på Stortinget.no.

- Høyere objektive krav til drosjevirksomhet vil bidra til å fjerne useriøse aktører i deler av drosjenæringen, sier Jofri Lunde, utvalgsmedlem og næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Drosjeutvalget skal levere sin siste NOU i juni 2024. Hvordan sikre et tilfredsstillende tilbud i hele landet, arbeidsforhold i næringen, etterlevelse og kontroll av regelverket er hovedtema for denne utredningen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: