SSB: Flere kollektivreiser i 2023

Publisert

SSB illustrasjon

Kilde: SSB.

I 2023 ble det registrert 713 millioner kollektivreiser i Norge. Det utgjør en økning på 14 prosent fra 2022. Antall reiser i 2023 var kun 1 prosent lavere enn i 2019. Hele 62 prosent av kollektivreisene foregikk med buss.

- Utviklingen er positiv. Tallene fra SSB viser at det er potensial for at langt flere reiser kollektivt. Tilbudet bør styrkes og de ledige plassene bør fylles opp i 2024, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Hovedtall fra SSBs årsstatistikk for kollektivtransport med buss, bane og båt:

  • I 2023 var det 87 millioner flere passasjerer enn året før. 62 prosent av reisene foregikk med buss, 26 prosent med sporvei og forstadsbane, 11 prosent med jernbane og 1 prosent med båt.

  • De samlede billettinntektene fra buss, bane og båt i 2023 var på 15,8 milliarder kroner. Dette er 2,2 milliarder kroner mer enn i 2022, og dessuten 0,5 milliarder kroner mer enn i 2019.

  • I 2023 reiste hver nordmann i gjennomsnitt 129 ganger med kollektivtransport uavhengig av type. Fylkeskommunale bussruter sto for 78 av disse reisene, men det er store forskjeller mellom fylkene.

  • Kapasitetsutnyttelsen i kollektivtransporten i alt, målt som passasjerkilometer delt på setekilometer, har økt med to prosentpoeng til 27 prosent i 2023. Det er likevel fortsatt flere ledige seteplasser enn før pandemien. Bussen har et gjennomsnittlig belegg på 25 prosent.

Les mer på SSB.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: