Økt satsing på ekspressbusser

Publisert

Bildet viser flere busser på en terminal

Foto: NHO Transport

Stortinget fattet 21. juni 2024 et verbalvedtak om en eventuell tilskuddsordning til langdistansebusser. NHO Transport har på denne bakgrunn sendt et brev til Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, hvor foreningen beskriver hvordan rammebetingelsene for langdistansebusser kan bedres på enkle og kostnadseffektive måter.

Det var i forbindelse med Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett at følgende vedtak ble fattet:

"Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 gi en vurdering av en eventuell tilskuddsordning til langdistansebusser på strekninger uten tog og tilsvarende kommersielle tilbud".

- Det er svært positivt at Stortinget ønsker å øke satsingen på langdistansebusser, men vedtaket kan tolkes på flere måter. Vi antar imidlertid at begrepet langdistansebusser er benyttet som synonym for ekspressbusser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I brevet blir det blant annet understreket at dagens regjering har to punkter om ekspressbusser og distriktene i sin Hurdalsplattform. Disse er av relevans for oppfølging av verbalvedtaket:

  • Legge til rette for at ekspressbussene skal spille en viktig rolle i kollektivtilbudet
  • Utvikle nye og forbedrede modeller for kollektivtrafikk i områder med spredt bosetting

NHO Transport hevder at regjeringen så langt ikke har foretatt seg noe for å følge opp de to aktuelle punktene, og det er nå kun ett år igjen av inneværende stortingsperiode. I tillegg må regjeringen følge opp verbalvedtaket i forslag til statsbudsjettet for 2025, som skal legges frem allerede i oktober.

- I vårt brev blir det også fremhevet at økt satsing bør baseres på bedre rammebetingelser og noen lettelser for dagens ekspressbussaktører. Eventuelle tilskuddsordninger må uansett være universelle for ikke å skape konkurransevridninger og unngå utilsiktede, negative konsekvenser, avslutter Stordrange.

Les brevet her

  • Jon H. Stordrange
  • Administrerende direktør

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: