Mobilitet 2024: Økte samfunnsgevinster ved delte reiser

Publisert

Bildet viser en konferansesal med personer oppe på sena

Foto: Eskil Sæterlien

Konferansen Mobilitet 2024 gikk av stabelen 5.-6. mars. NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen satte behovet for et nasjonalt kollektivløft og kollektivtransportens rolle i ny Nasjonal transportplan på agendaen. Fem partier deltok i debatten.

Sesjonen "Kollektivløftet - økte samfunnsgevinster ved delte reiser" startet med fagkunnskap fra Transportøkonomisk institutt. Forskningsleder Jørgen Aarhaug fortalte at en målrettet økt satsning på kollektivtrafikk kan gi gevinster for sosial og økonomisk bærekraft, i tillegg til klima og miljø. For å maksimere samfunnsnytten og gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt, må frekvensen økes og reisetiden reduseres. Tiltak som gir bedre fremkommelighet, er viktig for at flere skal reise kollektivt.

Politikk som gir flere kollektive reiser

Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør AtB, kunne deretter gi oss kunnskap og erfaringer fra deres arbeid i Trøndelag og potensialet for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft i hele landet. Hun fremhevet fire premisser for å lykkes: fremkommelighet, langsiktighet, samhandling og rammevilkår.

Sesjonen ble avsluttet med en politisk panelsamtale med Sigbjørn Gjelsvik (SP), Mona Fagerås (SV) og Liv Kari Eskeland (H), alle tre en del av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. I tillegg deltok Sandra Tenud (sentralstyremedlem i AUF) og Sirin Stav (MDG) tidligere miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, i samtalene, som ble ledet av Jofri Lunde i NHO Transport. Samtlige representanter med ulik partitilhørighet var positivt innstilt til kollektivtrafikken. Som arrangør håper vi dette gir praktiske utslag i politikken, både når Stortinget behandler ny Nasjonal transportplan før sommeren og i andre politiske prioriteringer.

Buss i samspill med andre trafikanter

Terje Draugsvoll, HR-sjef i Connect Bus, stilte på vegne av NHO Transport og bussbransjen i en interessant sesjon med tittelen "Alle veibrukere i samme rom" arrangert av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på Mobilitet 2024.

I sesjonen ble det diskutert ulike perspektiver fra trafikantgruppene, om konflikter, utfordringer, hull i regelverk og mulige løsninger sett fra ulike ståsted. Det var en felles enighet om at det er et stort behov for samspill og forståelse for at trafikantene skal kunne operere trygt og effektiv i trafikkbildet. For bussen og bussjåførene sin del er det spesielt viktig med god fremkommelighet og at syklister og gående respekterer trafikkreglene og opptrer forutsigbart. Her er separate gang- og sykkelveier et effektivt virkemiddel, understrekte Draugsvoll.

Les TØI rapport 1979/2023: Samfunnsgevinster ved økt målrettet satsing på kollektivtransport

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: