Fra 1. juli 2024 kan norske busselskaper rekruttere ukrainske flyktninger

Publisert

Midligertidige endringer i yrkestransportloven er nå vedtatt i Stortinget. Kravet om fire års botid i Norge er fjernet frem til 1. juli 2026. Omsider blir det mulig for ukrainske flyktninger å få kjøreseddel for buss dersom de fremlegger politiattest fra hjemlandet.

En svært omfattende prosess med norske myndigheter er nå ved veis ende.

- Det er over et år siden NHO Transport i brev til to statsråder tok opp problemstillingen første gang og ba om at barrierene for å sysselsette ukrainske flyktninger til bussnæringen måtte fjernes. Sammen med medlemsbedriftene og NHO har NHO Transport jobbet for en løsning, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

For busselskaper som ønsker å jobbe for å rekruttere ukrainske flyktninger som sjåfører, må man blant annet være klar over følgende:

Førerkort

 • Ukrainske flyktninger med godkjent førerkort klasse D fra Ukraina får dette anerkjent i Norge. Les mer her.

Yrkessjåførkompetanse (YSK)

 • Norge anerkjenner yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina. Dette gjelder kun for de som har ukrainsk yrkessjåførkompetanse og utfører, eller har utført, internasjonal godstransport eller persontransport på vei. Les mer her.
 • NHO Transport erfarer at det er de færreste av de ukrainske flyktningene med bakgrunn som bussjåfør som har denne "internasjonale delen". De som ikke har den internasjonale yrkessjåførkompetansen, må dermed ta et fullt YSK-kurs på 140 timer og ikke den tilpassede tilleggsutdanningen på 50 timer.
 • Finansieringen av et YSK-kurs på 140 timer er noe det offentlige bør dekke, som et arbeidsinkluderingstiltak. Dette er en lav kostnad for å få flyktningene ut i jobb, men samtidig ikke en kostnad busselskapene kan ta for egen regning. Bedriftene bør allerede nå søke samarbeid og finansiering hos NAV og andre relevante myndigheter.

Kjøreseddel

 • Ukrainske flyktninger er per 1. juli 2024 unntatt kravet om fire års botid for å kunne få kjøreseddel på buss i Norge.
 • Når en ukrainsk flyktning med førerkort klasse D har ervervet yrkessjåførkompetanse i Norge må han/hun søke om kjøreseddel. Her er behandlingstiden mellom 4-12 uker hos de ulike politidistriktene.

Språk

 • Det er et krav om å beherske norsk i bussbransjen.
 • Språknivået vil naturligvis variere blant de ukrainske flyktningene.
 • NAV-kontorer, kommunen eller andre bør tilby aktuelle kandidater ytterliggere språkopplæring.

Her kan du lese pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 • Eskil Johnsrud Sæterlien
 • Næringspolitisk rådgiver

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: