Forskrift til ny opplæringslov fastsatt

Publisert

Bildet viser figurer med blant annet en buss

Foto: Illustrasjon v/ NHO Transport

Forskrift om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (opplæringsforskriften) ble fastsatt 3. juni. Denne vil tre i kraft 1. august, samtidig med den nye opplæringsloven.

Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring. Det kan de fortsette med, slår forskriften til ny opplæringslov fast.

Den nye opplæringsforskriften kommer med blant annet følgende presiseringer:

  • Opplæringskontor (nå "samarbeidsorgan") kan fremdeles bistå lærebedriftene med opplæring etter avtale (ny forskrift § 6-17).
  • Det blir krav om at opplæringskontorene skal ha vedtekter og styrerepresentasjon, og skal godkjennes av fylkeskommunen etter vurdering fra yrkesopplæringsnemnda (ny forskrift § 6-18).
  • Samarbeidsorganet skal ha et styre med minst en representant for arbeidsgivarane, minst en representant for arbeidstakerene og minst en representant for elever, lærlinger, praksisbrevkandidater eller lærekandidater.
  • Et samarbeidsorgan kan også etter avtale bistå lærebedrifter og fylkeskommune med andre oppgaver, blant annet å bistå lærebedrifter med gjennomføring av opplæring.

Les mer om saken hos Utdanningsdirektoratet

På Lovdata finner du den nye opplæringsforskriften

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: