Enighet i EU om nye kjøre- og hviletidsbestemmelser

Publisert

Det er enighet i EU om nye kjøre- og hviletidsbestemmelser for turbussjåfører. De skiller seg fra tilsvarende bestemmelser for godssjåfører. En norsk tolkning av bestemmelsene forventes etter at endelig avtale er signert i Europaparlamentet og ministerrådet.

I korte trekk inneholder avtalen fra 29.01.24 følgende endringer:

  • Det blir mulig å dele opp 45-minutters pausen i tre pauser på minst 15 minutter hver.
  • Det blir mulig for sjåføren én gang på reiser over seks dager og to ganger på reiser over åtte dager å utsette den daglige hvileperioden med 1 time, hvis den samlede kjøretiden den påfølgende dag ikke overstiger 7 timer.
  • Avtalen utvider dessuten den såkalte 12-dagres regelen til også å gjelde nasjonal transport. Hittil har den kun omfattet internasjonal transport.

Planlagt vedtakelse i EU er andre kvartal 2024.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: