Bus Nordic er oppdatert og forbedret

Publisert

Bildet viser en skjermdump av forsiden på dokumentet Bus Nordic

Utsnitt forside Bus Nordic.

Bus Nordic er felles anbefalte krav til rutebusser i Norden. Hensikten er å fremme utviklingen av attraktive og kostnadseffektive busser, som oppfyller de reisendes behov. Bus Nordic er nå oppdatert til versjon 2.0.

Den første versjonen av Bus Nordic ble utviklet og tatt i bruk i 2018. Versjon 2.0 er den første grundige oppdateringen av de funksjonelle og tekniske kravene til busser.

Det er gjort endringer for økt sikkerhet og tilgjengelighet i bussene. En beskyttelsesvegg bak sjåføren inngår som nytt krav, og det norske kravet om styrket kollisjonsbeskyttelse i fronten av bussene - ECE R29 - er inkludert i Bus Nordic. Side 6 i Bus Nordic viser oversikten over endringene i den nye versjonen.

 - Bus Nordic gir forutsigbarhet i offentlige anbud og bidrar til at flere kan reise kollektivt på en kostnadseffektiv måte. For å ta ut synergiene med Bus Nordic er det viktig at bestillerne av kollektivtrafikktjenester har minst mulig særkrav i tillegg til standarden, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde, som representerer NHO Transport i det nordiske arbeidet.

Det har vært et godt samarbeid i den nordiske gruppen med representanter for oppdragsgivere og operatører, koordinert av Elisabeth Andreasson. Lunde vil også takke for verdifulle bidrag fra tekniske eksperter i NHO Transports medlemsbedrifter.

Les Bus Nordic i norsk utgave.

Her er informasjon om Bus Nordic, inkludert engelsk og svensk utgave.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: