Behovskartlegging av lading i tungtransport

Publisert

Som en del av Statens vegvesens løsninger for en effektiv og sømløs lading av tunge kjøretøy langs norske veier, skal det utvikles en felles app for lading. Nå gjennomføres en behovskartlegging der transportbedrifter og ladeoperatører bes om å gi innspill på behovet og utfordringer knyttet til underveislading.

Som del av nasjonal ladestrategi skal SVV i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig felles app for lading av tunge kjøretøyer. Målet er at det skal være enkelt for fører av tunge kjøretøy, og for transportbedrifter, å finne ledig ladestasjon underveis, ev. reservere ladetid, og å gjennomføre ladingen. 

Den 12. mars arrangerer vegvesenet en dialogkonferanse for å få innspill og oversikt over ulike behov og problemstillinger som det må tas hensyn til ved valg av, eller utvikling av, en løsning. 

For å belyse behovet og utfordringene knyttet til underveislading, gjennomfører SVV en behovskartlegging i forkant av dialogkonferansen for både transportørene og ladeoperatørene. Kartleggingen skal belyse behovet og utfordringer knyttet til å finne ledig lader, reservere ladetid og betale for ladingen. SVV ønsker å dekke så mange ulike situasjoner som mulig, gjennom svar fra så mange som mulig.

Det er ønske om at både brukere (tungbilførere/transportbedrifter), og ladeoperatører/ programvare-leverandører svarer på undersøkelsen for å få et så nyansert bilde på situasjonen og behovet som mulig.

Undersøkelsen har svarfrist 20. februar 2024 og kan besvares her

Dialogkonferansen 12. mars 2024 har påmeldingsfrist 1. mars 2024. Her kan du melde deg på

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: