Alle som har drosjeløyve må tilknyttes en sentral

Publisert

Fra 01.09.24 iverksettes nye drosjeregler. Det blir sentraltilknytningsplikt for drosjeløyvehavere. De som vil drive drosjesentral må tilfredsstille objektive krav og ivareta en rekke plikter. Samferdselsdepartementet fastsetter overgangsordninger for aktørene.

Les om alle de nye reglene i regjeringens pressemelding.

- Dette er gode grep for å forhindre useriøse aktører i deler av drosjemarkedet. NHO Transport har bedt departementet klargjøre rammene for dispensasjon fra sentraltilknytningsplikten. For selskaper som utelukkende opererer i privat og offentlig kontraktsmarked er hensynene bak sentraltilknytningen allerede ivaretatt, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Endringene er en del av regjeringens helhetlige gjennomgang av drosjereguleringen. 05.07.24 overleverer drosjeutvalget sin siste utredning til samferdselsministeren.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: