Webinar 25. august: Ny analyse av kostnadsrisikoen og balansen i busskontrakter

Publisert

Bildet viser en buss. Foto: NHO Transport v/ Jofri Lunde

Oslo Economics har analysert reguleringen av energipriser og andre kostnader i anbudskontrakter for buss. Funn og anbefalinger presenteres på et webinar for fylkeskommunale oppdragsgivere og NHO Transports medlemsbedrifter fredag 25.08.23 kl. 9-10.

Balanserte godtgjørelsesmodeller og endringsbestemmelser er viktige fundament i avtalene om busstjenester. De siste årene har vært preget av store endringer i energiprisene.

Oslo Economics har analysert hvordan kostnadsrisikoen har vært regulert i offentlige transportkontrakter og hvordan risikoen best kan fordeles i nye kontrakter. Hovedfunnene presenteres av Karl Rikard Løvhaug, samfunnsøkonom og senior manager i Oslo Economics.

Webinar: Analyse av kostnadsrisikoen i offentlige busskontrakter

Tid: Fredag 25. august kl. 09.00 – 10.00

Målgruppe: Fylkeskommunale oppdragsgivere og NHO Transports medlemsbedrifter

Påmelding via Registreringslenke. Deltakere vil få tilsendt lenke til webinaret.

Rapporten fra Oslo Economics er utarbeidet på oppdrag for NHO Transport og NHO Sjøfart. Dette webinaret vil omhandle funn og anbefalinger for busskontrakter.

  • Jon H. Stordrange
  • Administrerende direktør

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: