Strengere sikkerhetskrav for buss fra 1.10.23

Publisert

Bildet viser en rød buss

Foto: NHO Transport

Samferdselsdepartementet har besluttet at nye busser i løyvepliktig transport skal ha en sterkere konstruksjon i front. Kravet til sikkerhetselementet R-29 vil gjelde for busser som førstegangsregistreres i Norge fra og med 1.10.23.

Ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet skal kravet til kollisjonsbeskyttelse i henhold til UNECE R-29 omfatte alle busser i løyvepliktig transport, både i og utenfor rute. Det skal reguleres i forskriften om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport.

Endelig utforming av forskrift har høringsfrist 23.05.23. Les forslag til forskriftstekst her med tilhørende høringsnotat.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene hadde et godt møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om kollisjonssikkerhet i buss 2.2.23. Nasjonale krav til forsterket kollisjonsbeskyttelse var ett av temaene. Det er også positivt at samarbeidet om strengere internasjonale krav tilpasset buss fortsetter.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: