Opplæringskontorenes rolle er sikret

Publisert

Bildet viser en samling mennesker og buss

Foto: Eskil Sæterlien

Stortinget skal vedta ny opplæringslov. Etter påtrykk fra blant andre NHO, LO og Sotin slår nå Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt selv om de skal reguleres som et samarbeidsorgan.

Før påske la regjeringen fram forslag til ny opplæringslov. Utkastet skapte usikkerhet rundt opplæringskontorenes mulighet til å være part i lærekontrakten. I NHO-fellesskapet og Sotin, Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og logistikkfag, ble det jobbet mye med saken fram til høringen på Stortinget.

Nå har vi fått gjennomslag. Regjeringspartiene har nå kommet med en tydeliggjøring av forslaget som går i retning av det NHO har ment hele tiden: Opplæringskontor kan være part i lærekontrakten.

I forslaget til ny opplæringslov slås det fast at opplæringskontorene ikke lenger skal være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter. Dette er for å rydde opp i ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor for de lovpålagte oppgavene som skal sikre lærlingene formidling til læreplass og opplæring i lærebedrift.

Lovforslaget har skapt debatt og flere har kommet med innspill om at det bør komme klart fram at opplæringskontorene kan være en del av lærekontrakten. Derfor feier nå regjeringspartiene tvilen av banen med å slå fast at dette vil bli en del av loven.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: