Ny veileder for beregning av nettleie

Nettleien varierer sterkt mellom de ulike nettselskapene og bør dermed ikke reguleres ved hjelp av felles indeks, noe som ville ført til at noen operatører ville bli sterkt underkompensert i forhold til reell kostnadsutvikling. Andre ville blitt overkompensert. Det er dermed utarbeidet en ny veileder for regulering av nettleie, basert på individuell regulering ut fra det enkelte nettselskaps prisutvikling.

Nettleien varierer mellom selskapene avhengig av vedlikeholdsbehov, investeringsplaner, forbruksmønster hos sluttbrukerne, geografi og bosettingsmønster. Prisen samvarierer ikke med selve elprisen, men det foreslås at konsumprisindeksen kan legges til grunn hvis individuell justering blir for komplisert og arbeidskrevende. Dette kan eksempelvis være tilfelle hvis flere nettleverandører betjener ett anbudsområde.

- Veilederen gir en god innføring i hvordan man kan justere leien i forhold til økte priser, økt forbruk og endret effektbehov. Det er også gitt klare og gode eksempler på nødvendige reguleringer. Selve strømprisen varierer også sterkt mellom de fem ulike strømprisregionene, og NHO Transport fikk i fjor SSB til å publisere utviklingen av strømprisen per strømprisregion. Dermed skulle det nå være muligheter for å få en korrekt kompensasjon både for endringer i strømpris og nettleie, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen, og Stordrange ønsker samtidig å rette en stor takk til Christoph Bierbaum fra Skyss, Rolf Michael Odland fra Kolumbus, Stine Lundanes fra Tide Buss AS og Lars Løfaldli fra Vy Buss AS. Disse har gjort en stor, felles jobb via utarbeidelsen av en omforent og omfattende veileder.

Her kan du se Indeksveileder for nettleie

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: