Kan dokumentere vandel

Publisert

Utsnitt forside Aftenposten 23.07.23.

Aftenposten hadde 23. juli et hovedoppslag om ukrainske flyktninger og barrierer for å bli bussjåfører. Krav om fire års botid var viktigste hinder for å få kjøreseddel, men det viser seg nå at ukrainere på en enkel måte kan få utstedt politiattest og dokumentert vandel fra hjemlandet.

Krav om fire års botid for å få kjøreseddel gjelder for alle utenlandske statsborgere med unntak for personer fra EØS-land. NHO Transport ba i et brev til Samferdselsministeren og Justis- og beredskapsministeren 16.06.23 om å få dispensasjon fra kravet om fire års botid for ukrainske flyktninger, men har så langt ikke fått noe svar.

- Vi har vært i kontakt med den ukrainske ambassaden og konsulatet i Oslo, som oversendte en lenke til et ukrainsk nettsted. Dette nettstedet har mange paralleller til norske Altinn og kan blant annet utstede vandels- og politiattester til ukrainere med ønske om å jobbe i utlandet. Vi håper at norske myndigheter vil anerkjenne dokumentasjonen på vandel og gi dispensasjon fra kravet om fire års botid, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport har på denne bakgrunn sendt et nytt brev til de to nevnte statsråder, hvor det ukrainske nettstedet omtales. Samtidig anmodes departementene om å verifisere at nettstedet virkelig er basert på offentlige data og at opplysninger ikke kan manipuleres eller endres.

- Nettstedets språk er utelukkende på ukrainsk, og NHO Transport har dermed begrensede muligheter for å sjekke nettstedets kvalitet i detalj. Vi ber dermed departementene om å gå nettstedet "nærmere i sømmene" ved hjelp av den norske ambassaden i Kiev eller via direkte kontakt med ukrainske myndigheter. Dette må gjøres før politiattester og vandel kan godkjennes i Norge, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

Foreningen håper at departementene prioriterer denne saken nå. Busselskapene mangler sjåfører, og går det for lang tid, vil kompetente kandidater finne seg andre yrker.

- Dette er vinn-vinn situasjon for tre parter. Ukrainerne vil ha jobb som sjåfører, og medlemsbedriftene trenger denne arbeidskraften. I tillegg er det positivt for samfunnet at flyktningene raskt kommer inn i et samfunnskritisk yrke og bidrar til fellesskapet ved å betale nødvendige skatter og avgifter, avslutter Stordrange.

Les NHO Transports brev til departementene her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: