Fortsatt anbudsbasert kollektivdrift i Innlandet

Publisert

Bilde av buss

Foto: Jofri Lunde.

Fylkestinget i Innlandet vedtok i formiddag å avvise et forslag om overgang til fylkeskommunal bussdrift. Dermed opprettholdes dagens anbudssystem. Det var 26 stemmer for såkalt egenregi og 31 stemmer for å fortsette med anbud. Et enstemmig fylkesting vedtok samtidig 11 premisser for å opprettholde ordningen med anbud.

Ap, SV, Pensjonistpartiet og Rødt stemte for fylkeskommunal drift, mens Høyre, Senterpartiet, MDG, Frp, Venstre og KrF ønsket å fortsette med anbud.   Saken har versert i Fylkestinget i tre år, og politikerne har fått to omfattende rapporter fra Vista Analyse AS om mulige overgang til fylkeskommunal drift. Den første rapporten bekreftet at bruken av anbud hadde fungert bra i tidligere Hedmark og Oppland. Den andre frarådet overgang til såkalt egenregi

- Vi er svært glade for at Innlandet endelig har konkludert i denne saken, og at en omfattende behandling har medført at man vil fortsette med anbud. Samtidig er det grunn til å håpe at andre fylker merker seg at Innlandet havnet på anbud etter en svært grundig behandling. Det er dermed ingen grunn til å starte omfattende utredninger og diskusjoner i andre fylkesting, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Etter at forslaget om overgang til fylkeskommunal drift hadde falt, samlet et enstemmig fylkesting seg om 11 ulike premisser for fortsatt anbudsbruk. Disse dreide seg blant annet om sjåførsikkerhet, overgang til nullutslipp, rekruttering, krav om heltidsstillinger og etablering av fora for å styrke arbeidstakernes medinnflytelse. Samtidig skal fylkeskommunene vurdere fremtidig soneinndeling, billettyper og takster.


- Disse premissene viser at fylkespolitikerne har stor innflytelse over utformingen av anbudene og oppfølgingen av disse hvis de benytter anledningen til å sette klare rammer og premisser. MDG i Innlandet fortjener ros for å ha fremmet 10 av de 11 premissene og få et samlet fylkesting til å stille seg bak disse. Høyre og Senterpartiet har også vært viktige pådrivere for fortsatt anbud, og de har vært flinke til å markere sine synspunkter i media, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: