Førstehjelp i transportbransjen

Publisert

Bildet viser en refleksvest

Foto: Eskil J. Sæterlien

God førstehjelp kan redde liv. På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge laget bransjevise førstehjelpsveiledninger. NHO Transport deltok i arbeidsgruppen for den nylig publiserte veilederen for førstehjelp i transportbransjen, sammen med andre bransjerepresentanter, myndigheter og opplæringsaktører. Veilederen er gratis.

Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet definerer hva som er grunnleggende førstehjelpskompetanse i arbeidslivet uavhengig av bransje. I tillegg er det nå blitt utviklet egne bransjevise veiledere for bygg og anlegg, transport, industrien, landbruket og havbruk​.

Spesifikasjonen for førstehjelp i transportbransjen er en satsning innenfor den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen. I satsingen inngår flere bransjespesifikke veiledninger i tillegg til et grunnlagsdokument.

Veiledningen beskriver risikobildet for transportbransjen og vanlige skader. Den viser til regelverk og HMS-arbeid og beskriver førstehjelpskompetansen som en ansatt i bransjen bør ha. Veiledningen vil være nyttig for arbeidsgiver, arbeidstaker og leverandør av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp.

Følgende deltok i arbeidsgruppen:

  • NHO Transport
  • Norges Lastebileier Forbund
  • NHO Logistikk og Transport
  • NSO, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
  • Standard Norge

Tirsdag 28. mars inviterer Helsedirektoratet og Standard Norge til frokostseminar om Norsk Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veiledere.

Standarden er gratis og kan lastes ned her

Her kan du se pressemeldingen til Standard Norge  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: