Bussnæringen i særstilling i næringslivet

Publisert

Ifølge NHOs konjunkturbarometer for februar er det kun to næringer med en overvekt av optimister når det gjelder forventninger til fremtidig markedsutvikling, nemlig oljenæringen og bussnæringen. Samtidig viser NHOs ferske kompetansebarometer at bussnæringen har størst mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Hele 82 prosent av NHO Transports medlemsbedrifter oppgir at de har et udekket kompetansebehov, og 76 prosent av foreningens medlemmer opplyser at de har forsøkt å rekruttere uten å få tak i riktig kompetanse. Det estimeres at næringen trenger 1.340 nye medarbeidere, noe som utgjør rundt 10 prosent av dagens arbeidsstokk.

- Rekruttering blir bare en større og større utfordring for medlemsbedriftene. Heldigvis klarer man stort sett å kjøre alle ruter som planlagt ved hjelp av ekstra innsats fra de ansatte, men dette er ikke en holdbar løsning i lengden, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

På et møte mellom NAV og NHO Transport 07.02.23 kom det frem at mange medlemsbedrifter samarbeider godt med NAV. Medlemsbedriftene må selv ta hånd om selve rekrutteringen, men NHO Transport har nå startet et omfattende arbeid for å bidra til å få flere kvalifiserte bussjåfører i markedet. Det er blant annet satt i gang en større undersøkelse for å kartlegge folks holdninger og oppfatninger av bussjåføryrket.

- Denne undersøkelsen vil bli supplert av en kartlegging av sjåførenes egne oppfatninger av sitt yrke. Skal foreningen og medlemsbedriftene kunne gjøre en god og effektiv rekrutteringsjobb, må man ha kjennskap til hvordan ulike grupper betrakter sjåføryrket og kommunisere ut fra deres ståsted, tilføyer Sæterlien.

Foreningens arbeid på dette feltet koordineres via et eget rekrutteringsutvalg. Dette består av rekrutterings- og HR-ansvarlige i de største medlemsbedriftene.

- Når det gjelder konjunkturbarometeret og fremtidige markedsutsikter, er det positivt at NHO Transport har en overvekt av optimister. Mange har basert hoveddelen av virksomheten på langsiktige anbudskontrakter, noe som skaper forutsigbarhet. I tillegg har de fleste politikerne innsett at det må satses på kollektivtrafikken hvis klima- og transportmålene skal innfris. Imidlertid er det nok en del spenninger knyttet til hvordan turbussmarkedet vil utvikle seg kommende sommersesong, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les kompetansebarometeret her

Relevante grafer og tabeller:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: