Ber om ekstra midler og forutsigbarhet for kollektivtrafikken

Publisert

Bilde av Stortinget

Foto: Jon Arne Foss.

NHO Transport deltok på transport- og kommunikasjonskomiteens høringsmøte på Stortinget om forslag til statsbudsjett 18. oktober. Foreningen la vekt på behovet for ekstra midler til den fylkeskommunale kollektivtrafikken i 2024.

Den enkelte høringsinstans får kun holde et tre minutters muntlig innlegg. I tillegg oversendes et kort notat til komitemedlemmene i forkant.

- Man må dermed være svært selektiv med hensyn til hva som vektlegges. Vi understreket at passasjerene nå heldigvis er på vei tilbake til kollektivtrafikken, men at billettinntektene henger etter. I tillegg har næringen hatt en kraftig kostnadsvekst på driftssiden, og overgang til elbusser øker investeringene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Kollektivtrafikkforeningen hadde i forkant innhentet estimater fra de fylkeskommunale oppdragsgiverne. Disse viste at næringen trengte 1,2 milliarder ekstra for å opprettholde dagens tilbud, og NHO Transport ba om at dette beløpet ble bevilget og overført til fylkeskommunene som øremerkede midler.

Kollektivtrafikken trenger mer forutsigbarhet i form av langsiktige finansieringsplaner og prioriteringer i ny Nasjonal Transportplan. Operatørene har omkring 17.000 ansatte samt store investeringer, og da er det vanskelig å forholde seg til behandlingen av statsbudsjettet og 14 ulike fylkesbudsjetter. Behovet for mer sentral samordning ble også trukket frem, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Spørsmålsrunden i etterkant gav også muligheter for å kommentere rekrutteringssituasjonen. Foruten behovet for flere kandidater fra videregående skole, trakk NHO Transport frem mulighetene ved å rekruttere ukrainske sjåfører med opphold i Norge. Regjeringen har brukt fire måneder til å vurdere muligheter for dispensasjon i forhold til regelverket for botid.

Les notat til transport- og kommunikasjonskomiteen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: