3,5 prosent lønnsvekst innen bussnæringen

Publisert

Pengesedler

Teknisk beregningsutvalg eller TBU la i dag frem sin foreløpige rapport foran vårens mellomoppgjør. Denne viste at lønnsveksten for 2022 lå på 3,5 prosent innen bussnæringen. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn økte også med 3,5 prosent.

Samlet lønnsvekst lå på 4,1 prosent, men industrifunksjonærene fikk en økning på hele fem prosent. Utvalget estimerer en prisvekst på 4,8 prosent fra 2022 til 2023.

- Utvalget vil komme med en endelig og mer detaljert rapport 13.03.23. Samtidig vil utvalget da gi et mer kvalifisert estimat for forventet prisvekst. Det er også grunn til å understreke at dagens rapport er foreløpig, og de ulike anslagene for lønnsveksten innen den enkelte bransje kan dermed bli justert i endelig versjon, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

For mer informasjon:

Rapporter fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023 – foreløpig rapport

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: