TØI-rapport: Kollektivtrafikken er svekket etter pandemien

Nyhet

Publisert

Rundt 1 av 3 reisende forlot kollektivtransporten til fordel for andre transportmidler og hjemmekontor under pandemien. Mens biltrafikken høsten 2021 var tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien, har kollektivtransporten ikke klart å hente tilbake de reisende. Det viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt.

TØI har analysert reiseutviklingen mellom 2019 og 2021 og status for norske klimaforpliktelser. Les rapporten her eller omtalen på toi.no.

TØI mener at flere forhold trekker i retning av økt bilbruk og redusert bruk av kollektivtransport også i tiden fremover, noe som kan gjøre det mer utfordrende å nå klimaforpliktelsene. I diskusjonen om transportutviklingen fremover påpekes følgende forhold:

  • Videreføres individuelle transportvaner fra pandemien?
  • Vil kollektivtrafikantene ha hjemmekontor i større grad enn bilistene?
  • Dagens billettløsninger er lite tilpasset av-og-til trafikanter
  • Økt elbilandel gir reduserte utslipp, men trolig flere bilreiser
  • Kollektivtransportens konkurransekraft stør i fare for å svekkes

Rapporten er laget på oppdrag for Kollektivtrafikkforeningen, og TØIs direktør Bjørne Grimsrud presenterte funnene på deres seminar 27.01.22.

TØI har også utgitt en separat rapport om persontransportarbeidet i 2020.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: