Statens vegvesen anbefaler nasjonale krav til kollisjonsbeskyttelse

Nyhet

Publisert

Krav til kollisjonsbeskyttelse i ulike kjøretøy. Illustrasjon: Statens havarikommisjon.

Statens vegvesen foreslår å innføre krav til styrket frontbeskyttelse for busser i løyvepliktig transport fra 01.01.23. NHO Transport har levert høringsuttalelse i saken.

Statens vegvesen foreslår å endre § 4 i forskriften om universell utforming for motorvogner. Det skal stilles krav til ekstra frontbeskyttelse for buss M3 klasse I, II og III som har rute- eller turvognløyve.

NHO Transport er positiv til tiltak for å øke kollisjonsbeskyttelsen i buss. Det beste er å utforme et eget regelverk tilpasset buss på europeisk nivå, mens det aktuelle kravet, ECE-R29, opprinnelig er utviklet for lastebiler.

Les innspillene NHO Transport har gitt i sitt høringssvar.

Les Statens vegvesens grunnlag for høringen.

Les NHO Transports høringssvar fra 27.04.22.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: