SSB: Nye reisevaner og koronatiltak i kollektivtransporten

Bildet viser en figur med utviklingen over antall passasjerer (i millioner) fra 2004 til 2021.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

471 millioner kollektivreiser i Norge i 2021 er en økning på 5 prosent fra 2020. Likevel er kollektivtransporten fortsatt mye lavere enn før pandemien, med 34 prosent færre kollektivreiser sammenlignet med normalåret 2019.

Statistisk sentralbyrå har publisert tall for kollektivreiser og billettinntekter for 2021. Det var 22 millioner flere passasjerer i 2021 enn i 2020. Sammenlignet med 2019 så er det 247 millioner færre passasjerer enn før det ble innført ulike nasjonale og lokale tiltak under pandemien.

Samlet sett økte passasjertallet for alle typer kollektivtransport i 2021 med unntak av jernbanetransport. Totalt økte antall passasjerer i gjennomsnitt med 5 prosent. Omtrent 74 prosent av alle kollektivreiser med buss i Norge i 2021 ble foretatt i byområdene. Buss har høyest passasjerbelegg av transportmidlene.

De samlede billettinntektene i 2021 var på 8,6 milliarder kroner. Det er 94 millioner kroner mer enn i 2020 og 6,7 milliarder kroner mindre enn i 2019. 

Les SSBs informasjon om kollektivtransport her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: