Foto:

SSB: Færre reiste kollektivt første kvartal i år

Nyhet

Publisert

SSB statistikk

Foto:

142,3 millioner reiser med buss, båt og bane ble gjennomført i 1. kvartal 2022. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Nedgangen i billettinntektene i samme periode var på 6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Alle transportformene hadde en nedgang i antall reisende fra forrige kvartal. Sammenlignet med 1. kvartal i 2019 er antall bussreiser 18 prosent lavere og antall togreiser 37 prosent lavere. Fra 2020 til 2021 økte antall kollektivreiser med 4,8 prosent.

Billettinntektene i 1. kvartal 2022 var 2,6 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder var knyttet til busstransport. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 så er de samlede billettinntektene 28 prosent lavere enn før pandemien.

Starten av 2022 var preget av covid-varianten omikron og det var strenge restriksjoner fra myndighetene frem til 12.02.22.

Les Statistisk sentralbyrås omtale av 1. kvartal i år eller byråets komplette kollektivtransportstatistikk.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: