Skulle gjerne hatt flere turbusser

Publisert

Aftenposten og E24.no hadde 02.07.22 et større oppslag om situasjonen i norsk turbussnæring. De bekrefter at det er for øyeblikket en svært stor aktivitet, og mange kunne ha utvidet virksomheten hvis de hadde hatt flere busser og sjåfører.

Det fremgår også av artikkelen at antall norskregistrerte turbusser har blitt redusert fra 1.920 i 2019 og til 1.162 ved utgangen av 2021. Dett gir en redusjon på 758 kjøretøy eller 39 prosent.

- Dette skyldes selvsagt covid-19-pandemien og svært laber aktivitet de siste to årene. Det antas at halvparten av de 758 enhetene er solgt til utlandet, og resterende del har vært midlertidig avskiltet for å spare kostnader. I tillegg ble turbussparken redusert fra 2.623 i 2011 til til 1.920 i 2019. Dette representerte en reduksjon på 27 prosent og skyldes primært den økende kabotasjevirksomheten fra utenlandske aktørers side, sier adminstrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at den norske turbussparken dermed er halvert de siste 10 årene, noe som har negative konsekvenser for beredskapen. Dette viste seg senest i slutten av forrige uke da SJ ikke klarte å skaffe nok busser til å transportere passasjerene da et arbeidstog sporet av og blokkerte skinnegangen mellom Trondheim og Stjørdal.

- Det er grunn til å glede seg over at turbussnæringen for øyeblikket merker stor etterspørsel og aktivitet, og man skulle tro at dette ville skape lyst til å investere i flere busser og ansette flere sjåfører. Det er imidlertid en usikker og avventende holdning fordi man ikke vet hvilke rammebetingelser næringen vil møte fremover. Det er blant annet uklart i hvilken grad de utenlandske aktørene vil komme tilbake når turistnæringen og forholdene i Europa normaliseres. Det er dermed viktig å få avklart hvorvidt myndighetene vil innføre begrensninger på kabotasjesiden eller ei. På denne bakgrunn har NHO Transport i dag sendt et brev til Samferdselsminsteren og bedt om et møte etter sommerferien, avslutter Stordrange.

Les artikkelen i Aftenposten og på E24.no her:

Les brevet til Samferdselsminsteren her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: