Bli synlig i trafikken!

Bildet viser et sykkelskilt med reflekser

Foto: Eskil Johnsrud Sæterlien

Høstmørket har lagt seg og utfordrer samspillet mellom oss trafikanter. Mørke våte veier gjør det vanskeligere å se fotgjengere og syklister. Refleks er livsviktig forebygging når du beveger deg ute i mørket.

Manglende synlighet er en medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker, både i by og på landevei. Ifølge Transportøkonomisk institutt skjer 4 av 10 av alle fotgjengerulykker i mørket.

Svart asfalt kombinert med regn, tåke og mørke gir dårlige kontraster og gjør det vanskelig å fange opp objekter raskt nok. En person i mørke klær som ikke bruker refleks oppdager du først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis du kjører i 80 km/t. Er farten 50 km/t, har du to sekunder på å oppdage personen. Bruker du refleks er du derimot synlig på 140 meters hold for en bil med nærlys. Dette gir nødvendig reaksjonstid som ofte er forskjellen på liv og død.

"Gatelysmyten"

Mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det er galt. Dersom du står på en bussholdeplass eller går langs en vei med gatebelysning er refleks fortsatt avgjørende for å bli sett. Selv om du ser bilen eller bussen, ser ikke disse deg. 

Trygg Trafikk sine tips for riktig refleksbruk:

  1. Fest refleks på alle jakker og bagger
  2. Bruk refleks som beveger seg når du går, de synes best
  3. Heng refleksen i knehøyde
  4. Bruk to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter
  5. Sjekk at refleksen ikke er veldig ripete – da virker den dårligere

 NHO Transport oppfordrer alle til å bruke refleks for å sikre at vi går en tryggere høst i møte.

  • Eskil Johnsrud Sæterlien
  • Næringspolitisk rådgiver

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: