Ny tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei

Nyhet

Publisert

Foto: Statens vegvesen.

"Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025" er klar. Den inneholder totalt 179 tiltak for å styrke trafikksikkerheten. Vegdirektør Ingrid Hovland overleverte planen til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård 11.03.22.

Trafikksikkerhetsplanen kan leses her.

Formålet med planen er å utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom sentrale trafikksikkerhetsaktører. Tiltakene i planen
skal bidra til at vi har stø kurs mot ambisjonene i Nasjonal Transportplan.

Noen av tiltakene er rettet direkte mot kollektivtrafikken:

  • Tiltak nr. 10: Statens vegvesen vil gjøre en vurdering av om gjeldende påbud om alkolås i buss skal foreslås utvidet til også å gjelde drosje.
  • Tiltak nr. 24: Statens vegvesen vil videreføre bussbeltekampanjen, i samarbeid med Fellesforbundet, NHO Transport og Yrkestrafikkforbundet.
  • Tiltak nr. 28: Fylkeskommunene vil gjennomføre tiltak for at barn er lovmessig sikret under skoletransport, herunder gjennom atferdsrettede tiltak og gjennom krav til sikringsutstyr i buss.
  • Tiltak nr. 170: NHO Transport vil videreutvikle Bussnorsktesten, som brukes for verifisering av norskkunnskaper hos bussjåfører.

NHO Transport er en av organisasjonene som har gitt innspill til innholdet i planen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: