Nei til egenregi

Nyhet

Publisert

Bildet viser en buss

Samtlige fylkeskommuner bestiller kollektivtilbudet gjennom kontrakter med busselskaper. Samferdselsutvalget i Vestfold-Telemark behandlet 23. november et forslag om å la fylkeskommunen overta bussdriften etter hvert som ulike anbudskontrakter utløper. Dette ble nedstemt i Samferdselsutvalget. Et tilsvarende forslag ble samme dag behandlet i Samferdselsutvalget i Innlandet. I dette fylket ble det vedtatt å utsette saken.

Fylkesadministrasjonen frarådet egenregi. Arbeiderpartiet, Rødt, SV og MDG stod bak utsettelsesvedtaket i Innlandet. De øvrige partiene ønsket å avvise forslaget om egenregi og bli ferdige med saken.

- Behov for mer kunnskap ble angitt som årsak til utsettelsen i Innlandet. Det er litt uforståelig fordi saken har vært under utredning i tre år. Fylkespolitikerne har fått to separate rapporter fra Vista Analyse AS, og begge disse fraråder overgang til egenregi. I tillegg har arbeidstakerorganisasjonene og NHO Transport med flere bidratt med omfattende informasjon til fylkeskommunen gjennom en høringsprosess, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Det er usikkert når saken kommer opp igjen i Samferdselsutvalget i Innlandet. I Vestfold-Telemark ble saken derimot avklart.

- Overgang til fylkeskommunal bussdrift får omfattende og langvarige konsekvenser for fylkeskommunene. Det ville dermed vært rart om dagens samferdselspolitikere i Vestfold-Telemark skulle fatte en så tung og overordnet beslutning kort tid før Vestfold-Telemark fylkeskommune skal splittes og gjenoppstå som to uavhengige og selvstendige fylkeskommuner, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: