Mangler over én milliard for å dekke økte energikostnader

Nyhet

Publisert

Bildet viser Stortinget

NHO Transport deltok på høringsmøter om forslag til statsbudsjett i Stortingets transportkomite 21. oktober og i kommunalkomiteen 24. oktober. I etterkant av høringen skal fagkomiteene legge frem sine innstillinger. Regjeringspartiene må så forhandle med ett eller to andre partier for å sikre flertall for budsjettet på Stortinget, og man vil i første omgang søke flertall sammen med SV.

Finanskomiteen skal legge frem endelig forslag overfor Stortinget, og det vil bli lange og harde tautrekkinger i denne komiteen før et endelig budsjett kan vedtas i midten av desember.

- På disse høringsmøtene får hver deltakende organisasjon tre minutter til å legge frem og begrunne sine forslag eller krav. Komiteene har slike møter i to lange dager. Man kan dermed lett forså at politikerne blir litt lei av alle mer eller mindre ubegrunnede krav når man samtidig skal overholde en stram budsjettramme, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at NHO Transport dermed startet sin presentasjon ved å fremheve hvorfor satsing på kollektivtrafikk er viktig og la i denne forbindelse vekt på følgende:

  • Kollektivtrafikken er "navet i samfunnet". Den får tusenvis av arbeidstakere, skoleelever, studenter og andre frem og tilbake til jobb, skole og studiesteder på en trafikksikker og effektiv måte hver dag hele året. I tillegg kommer reiser frem og tilbake til fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster.
  • Kollektivtrafikken er en miljø- og klimavennlig reisemåte. Norge når ikke klima- og nullvekstmålet uten økte kollektivandeler. Nullvekstmålet tilsier at all økning i reisebehov i de større byene skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk.
  • Satsing på kollektivtrafikk er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Overføring av reisende fra privatbil til kollektivtrafikk frigir veikapasitet slik at all nyttetrafikk kommer raskere frem. I tillegg reduseres krav og behov for økt veikapasitet, noe som er langt dyrere enn å satse på kollektivtrafikken.

- Vi understreket også at NHO Transport og NHO Sjøfarts medlemsbedrifter med fylkeskommunale anbudskontrakter ville ha økte energikostnader på over en milliard årlig med dagens drivstoff- og strømpriser. Hvis ikke disse dekkes via ekstra bevilgninger, er rutekutt eneste alternativ. Det er en svært dårlig løsning når passasjerene er i ferd med å komme tilbake etter pandemien, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Næringsminister Jan Christian Vestre har ved flere anledninger presisert at offentlige anbudsgivere bør vurdere mulighetene for å kompensere leverandører ved ekstra og uforutsette kostnader ved internasjonal uro. Dette ble også kommentert fra NHO Transport side.

- Ja, det nytter ikke å komme med slike positive oppfordringer uten at det følger penger med, og fylkeskommunene har ikke midler til å yte full kompensasjon. Regjeringen har i statsbudsjettet avsatt over en milliard som kompensasjon for økte kostnader for togoperatørene, og vi presiserte avslutningsvis at det ikke burde gjøres forskjell mellom operatører med henholdsvis statlige og fylkeskommunale kontrakter, sier Stordrange.

Les NHO Transports skriftlige høringsnotat her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: