Lade- og fylleinfrastruktur til tungtransporten analysert

Publisert

Infrastruktur for lading og fylling oppfattes som en vesentlig barriere for å redusere klimagassutslippene fra næringstransporten. På oppdrag for Grønt landtransprotprogram har Thema consulting utarbeidet scenarioer og kostnader knyttet til investeringer og arealbehov for de ulike drivstoffteknologiene.

Les rapporten fra Thema consulting. Analysen tar utgangspunkt i klimamålene for lastebiltransport, men har også relevans for langdistanse busser.

Rapporten ble lansert og kommentert på et webinar 2.2.22, se opptaket her.

Grønt landtransportprogram har omtalt rapporten i en artikkel.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: