Kan utdanne flere tungbillærere

Publisert

Hvem blir morgendagens bussjåfører? Elever fra videregående skole fikk informasjon om alle mulighetene innenfor yrket på en rekrutteringsdag på Jessheim i regi av SOTIN i oktober 2021. Foto Jofri Lunde.

Høy gjennomsnittsalder og manglende nyrekruttering av trafikklærere og yrkesfaglærere innen tungtransporten har vært en bekymring for å sikre nødvendig tilgang til yrkessjåfører i Norge. Nå endrer regjeringen opptakskravene og utvider utdanningskapasiteten for disse lærerne.

Ulike aktører i bransjen og SOTIN har hatt dialog med politikere på Stortinget og i regjeringen om behovet for å utdanne flere yrkessjåfører i kommende år. Kvalifiserte lærekrefter er avgjørende for å få dette til. Regjeringen gjør tre grep:

- Åpner for søkere med realkompetanse. Nord universitet endrer opptakskravene for årets opptak, slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse. Endringene vil gjøre at flere med bakgrunn fra yrket tungbilsjåfør kan komme inn på grunnutdanningen. Deretter kan de gå videre til påbyggingen for tungbil og til slutt ende opp som lærer for tungbil. Endringene gjelder for kullet som starter høsten 2022.

- Som en prøveordning tar Nord universitet opp 25 ekstra studenter på kullet som starter høsten 2022.

- På lang sikt er målet å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringen, slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygning på toppen av toårig trafikklærer for lett bil. Kunnskapsdepartementet går i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet - storbyuniversitetet og Nord universitet, samt Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan dette kan gjøres.

- Bussbransjen er stolt over å kunne tilby samfunnsnyttige arbeidsplasser til både unge og voksne. Tilgang på kvalifiserte lærekrefter til yrkessjåførutdanningen har vært en bekymring og flaskehals, og derfor er dette positive tiltak, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: