Høring om anerkjennelse av ukrainske førerkort for alle førerkortklasser

Publisert

Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Statens vegvesen har sendt på høring forslag om at anerkjennelse av ukrainske førerkort skal utvides fra ett år til å gjelde for hele perioden ukrainske flyktninger kan gis kollektiv beskyttelse i Norge. Det foreslås også at anerkjennelsen endres fra kun å gjelde førerkort klasse B til å gjelde samtlige førerkortklasser.

NHO Transport mener det er gode argumenter for at anerkjennelsen utvides til å gjelde for alle førerkortklasser. Vi har et stort, og økende, yrkessjåførbehov i Norge. Erfaringer viser at å være i arbeid er helsefremmende og det bidrar til raskere integrering. Flyktninger som innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse får oppholdstillatelse med adgang til arbeid for ett år av gangen.

- Det er nok en del kvalifiserte yrkessjåfører blant de ukrainske flyktningene. Bussbransjen er allerede mangfoldig og inkluderende og står med "åpne armer". Anerkjennelsen av ukrainske førerkort på tyngre klasser alene er dessverre ikke nok for å få ukrainske flyktninger raskt inn i sjåføryrket. Manglende godkjennelse av yrkessjåførkompetanse (YSK) blir en barriere for rekrutteringen. Vi er derfor helt avhengig av at Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet raskt innfører regler om anerkjennelse av ukrainsk YSK ved å innlemme forordning (EU) 2022/1280 i EØS-avtalen, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

NHO Transport gi innspill på høringen innen fristen 15. januar 2023.

Les mer om høringen og forslag til endringer her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: