Holder fast på syv-dagers regelen for kabotasje

Nyhet

Publisert

Den danske regjeringen har nå svart på EU-kommisjonens "begrunnede uttalelse" om Danmarks begrensninger på utenlandske turbussers virksomhet i Danmark. Den danske regjeringen fastholder sine regler. Samtidig ber den EU-kommisjonen om å fremme en annen og lignende begrensning enn syv dager hvis kommisjonene ikke kan akseptere den danske løsningen.

Danmark innførte allerede 01.11.19 en begrensning på utenlandske turbussers kabotasje på maksimalt syv dager. Bussene må så være ute av Danmark i 30 dager før retur. Island har innført en tilsvarende begrensning på 10 dager, noe ESA har reagert på.

- Island har ikke svart ESA så langt, men vi håper islendingene vil være like kategoriske som danskene. Det hadde jo vært svært positivt om EU-kommisjonen fremmet en konkret begrensning på turbusskabotasje for hele EU- og EØS-området, og det ville være naturlig at denne sattes til syv dager som for gods, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Media har i sommer omtalt turbussmarkedet ved flere anledninger, og det har vært spesielt søkelys på mangel på norske turbusser. Antall norskregistrerte turbusser er redusert fra 2.623 til 1.162 de siste ti årene, noe som skyldes stor omfattende kabotasjekjøring basert på ulike konkurransevilkår. I tillegg kommer effektene av pandemien. Den store reduksjonen i turbussparken går ut over den norske beredskapen.

- Man skulle tro at sommerens mangel på turbusser vil gjøre det interessant for norske aktører å investere i nye busser og ansette flere sjåfører, men dette er forbundet med stor usikkerhet og risiko så lenge rammebetingelsene i form av kabotasjevirksomhet er svært usikre. De fleste vil unngå å sitte med dyre busser og mange sjåfører hvis Norge neste sommer oversvømmes av utenlandske turbusser basert på dagens kabotasjeregelverk, sier Stordrange.

Han tilføyer at Samferdselsdepartementet raskt bør komme på banen og innføre tilsvarende regler som Danmark. Det er lang bestillingstid på turbusser, og disse må dermed bestilles raskt hvis de skal være tilgjengelige til neste sommer.

- Jo flere EU- og EØS-land som innfører begrensninger av samme kategori som Danmarks og Island, jo større blir presset for at EU-kommisjonen skal innføre felles europeiske begrensninger. Brussel ønsker neppe at alle EU- og EØS-land skal innføre forskjellige regler, noe det vil være vanskelig for turbussnæringen å forholde seg til, avslutter Stordrange.

Les den danske regjeringens svar her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: