Endringer i rabattordningene for kollektivreisende

Publisert

Foto: Jofri Lunde.

Samferdselsdepartementet varsler om en utvidelse av ordningen med honnørrabatt i kollektivtransporten. Den omfatter uføre flyktninger med supplerende stønad, og personer som mottar en varig trygdeytelse på minst 50 prosent uførhet uavhengig av nasjonalitet og bostedsland.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: