Elindeks per strømregion er tilgjengelig

Nyhet

Publisert

Kostnadsindeks for buss

Strøm utgjør en økende andel av kostnadene til driften av kollektivtrafikken. Som kjent, varierer strømprisene sterkt mellom de fem ulike strømprisregionene. Bruk av et gjennomsnitt på landsbasis er dermed lite hensiktsmessig ved regulering av kontrakter. NHO Transport har på denne bakgrunn fått SSB til å publisere separate indekser for hver strømregion.

Indekstallene er basert på Nord Pools data og er tilgjengelig i SSBs kostnadsindeks for buss, tabell 12004

Prisen på netteleie er også svært varierende mellom de ulike netteierne, og NHO Transport jobber nå sammen med oppdragsgiverne for å utarbeide bedre reguleringesmekanismer for nettleie-delen av de totale elkostnadene. Planen er å ferdigstille dette arbeidet innen utgangen av året.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: