Bussjåfører med godt humør

Publisert

Bildet viser et utsnitt av replikkinnlegget i VG

Bussnæringen tilbyr 1000 nye arbeidsplasser årlig. Faksimile av papirutgaven til VG den 05.08.2022. Illustrasjon fra VGs tegner Roar Hagen.

En kommentator i VG minnes 31.7.22 sin første blide skolebussjåfør og reflekterer over årsakene til dagens mangel på bussjåfører. NHO Transport fulgte opp med en replikk i avisen om rekruttering og rammer for bussnæringen.

VG hevder i kommentaren at ingen unge vil bli bussjåfør. Foreningen viser til at flere unge godssjåfører velger buss etter noen år for å få mer forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. 30-40 åringer fra andre næringer blir også bussjåfører.

Deltidsarbeid er en rekrutteringsbarriere, ifølge VG. Foreningen hevder på sin side at dette bør løses ved at busselskapene gjennom anbud får utføre andre tjenester i distriktene. Minibusstransport for eldre på formiddagene er et eksempel.

VG kommenterer også at turbussnæringen utkonkurreres av utenlandske busser. NHO Transport mener at norske politikere må ta ansvar og snarest innføre tydelige kabotasjeregler. Sommerens mangel på turbusser ved akutte togstans illustrerer hvor viktige turbussene er for beredskapen i hele landet.

Behovet for 1000 nye bussjåfører har også vært tema i flere riksmedier i sommer, deriblant på NRK.

Les VGs kommentar (krever innlogging) og NHO Transport replikk i avisen 5.8.22.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: