Burde heller anbefalt nullsats for kollektivbilletter

Nyhet

Publisert

Buss sete

Økte billettpriser vil gjøre det mindre attraktivt å reise kollektivt.

Det såkalte Skatteutvalget la frem sin innstilling i formiddag. Utvalget kommer med en rekke forslag til skatte- og avgiftsendringer. Blant annet ønsker utvalget å innføre en felles merverdiavgiftssats på 25 prosent. Dette vil eventuelt medføre at merverdiavgiften på kollektivbilletter øker fra 12 til 25 posent. Konsekvensen blir at kollektivtrafikkens konkurransekraft svekkes.

En tilsvarende endring ble også foreslått av en ekspertgruppe i 2019. NHO Transport gikk da kraftig imot forslaget og vil dermed kjempe for opprettholdelse av dagens nivå. Aller helst vil foreningen ha nullsats for kollektivbilletter.

- Økt merverdiavgiftssats rimer overhodet ikke med vedtatt transport-, klima- og miljøpolitikk. Skal Norge innfri sine forpliktelser, må kollektivandelen økes betraktelig de kommende årene. Ruters svært positive erfaringer med rabatterte 30 dagers-billetter viser at pris har stor betydning. Utvalget burde heller ha foreslått nullsats for kollektivreiser for å underbygge klima- og miljømålene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport frykter at en kraftig avgiftsøkning vil medføre økt biltrafikk. Dette vil igjen redusere fremkommeligheten for busser og annen nyttetransport.

- I tillegg vil det da komme sterke krav om utbygging av veikapasiteten. Og det er en langt mer kostbar løsning enn å ha nullsats eller opprettholde dagens nivå på 12 prosent. Forslaget om full merverdiavgift har også en negativ sosial profil. Lavinntektsgruppene er mest avhengige av kollektivtilbudet og vil dermed bli hardest rammet av en avgiftsøkning, sier Stordrange.

Ekspress- og flybussene har ingen offentlig støtte og er dermed helt avhengige av billettinntektene. Dette tilbudet kan også bli kraftig redusert.

- Ekspressbuss- og flybussrutene dekker ofte områder uten annet kollektivtilbud og binder sammen distrikter, byer og landsdeler. En nedbygging av dette vil dermed være svært negativt for distriktene. Avgiftsøkningen vil også ha negative konsekvenser for turbusser og drosjenæringen, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Innstilingen skal nå ut på en omfattende høringsrunde så det er nok lenge til endelige avgjørelser vil bli fattet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: