Ber om 1,9 milliarder

Publisert

Bilde av Stortinget

Åtte organisasjoner innen kollektivnæringen ber regjeringspartiene og SV om å avsette 1,9 milliarder kroner i endelig forslag til statsbudsjett. Midlene skal dekke økte energikostnader, og dette beløpet må bevilges for at dagens kollektivtilbud skal kunne opprettholdes i 2023.

Regjeringspartiene og SV har flertall i Stortinget og forhandler nå om et felles forslag til statsbudsjett, som vil få flertall når Stortinget skal vedta endelig budsjett 01.12.22. De tre partiene satser på å komme til enighet innen 25.11.22, men det er stor avstand mellom regjeringspartienes budsjettforslag av 06.10.22 og SVs alternative budsjett av 04.11.22.

Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Jernbaneforbundet, Spekter, Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart og NHO Transport står samlet bak notatet til SV og regjeringspartienes forhandlingsutvalg. Ekstra kostnader på 1,9 milliarder er basert på oppdragsgivernes kostnadsestimater for 2023.

- Vi håper at SV og regjeringspartiene vil prioritere ekstra midler til kollektivtrafikken slik at man unngår rutekutt neste år. Passasjerene er nå på vei tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien, og da kan rutekutt fort reversere en positiv og ønsket utvikling. Alternativet da er økt biltrafikk og redusert fremkommelighet. I tillegg vil det bli enda vanskeligere å oppfylle klimamålene, og et redusert kollektivtilbud går først og fremst utover lavinntektsgrupper uten tilgang til bil, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange

Les notatet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: