Ansvarsforhold ved persontransportberedskap må avklares

Publisert

Buss på vei

Foto: Jofri Lunde.

NHO Transports medlemsbedrifter er lokalisert i hele landet og utgjør dermed en betydelig transportkapasitet og -beredskap i samfunnet. Foreningen har bedt Samferdselsdepartementet klargjøre ansvarsforhold og roller når bedriftene utfører transportstøtte for myndighetene.

Samferdselsdepartementet leder rådgivende forum for sivilt beredskap, hvor NHO Transport er representert.

I november 2021 ba foreningen om avklaringer rundt arbeidsgiveransvar, skader og kostnader i forbindelse med transportstøtte. Departementet har ikke besvart spørsmålene, og NHO Transport fulgte dermed opp med et brev 2. desember i år.

- Behovet for god transportberedskap er aktualisert med krig og uro i Europa. En tydelig fordeling og avklaring av ansvar og roller er avgjørende for en vellykket håndtering av transportstøtte for myndighetene. Hvis forholdene ikke er eller blir regulert i lovverket, må ansvarsforholdene klargjøres på en annen egnet måte, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Les brevet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: