500 millioner til kollektivtrafikken

Nyhet

Publisert

SV og regjeringspartiene har lenge forhandlet om forslag til revidert nasjonalbudsjett, og partiene kunne endelig fremlegge en fremforhandlet løsning i formiddag. Det bevilges 500 millioner til den fylkeskommunale kollektivtrafikken for perioden 01.08.22 til og med 31.12.22. Midlene skal ifølge budsjettavtalen kompensere tapte billettinntekter og forhindre rutekutt.

Det var opprinnelig bevilget 1.480 millioner for å kompensere tapte billettinntekter frem til 31.07.22. Siste bevilgning ble gitt i forbindelse med behandlingen av siste krisepakke i månedsskiftet januar-februar i år.

- Denne bevilgningen vil ikke være "oppbrukt" ved utgangen av juli, og overskytende beløp trekkes dermed inn per 31.07.22. Den erstattes i stedet med en ny bevilgning på 500 millioner, som er til disposisjon for perioden 01.08.22 til og med 31.12.22. Hvorvidt dette beløpet er tilstrekkelig eller ei, kommer selvsagt an på hvordan antall reisende utvikler seg i forhold til høsten 2019, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I følge nrk.no er dette hovedpunktene i budsjettavtalen:

 • Utvikling: Utviklingsbudsjettet økes med 2,5 milliarder.
 • Sosialhjelp Sosialstønad prisjusteres opp fra 1,3 til 3,4 % fra 1. juli.
 • Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.
 • Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i iskanten, da tre oljeblokker der ikke blir lyst ut i neste åpningsrunde.
 • Koronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og  fylkene fra 2020 frem til første halvår 2022.
 • Motorvei: Frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveisprosjekter.
 • Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.
 • Ocean Space Centre: Prosjektet videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.
 • Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.
 • Elbiler: Moms kun på kjøp over 500.000,  framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til alle elbiler opprettholdes.
 • AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.
 • Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: