NHO Transport

Innhold

Krevende tider for medlemsbedriftene

Nyhet

Publisert

Hele landet og persontransportbransjen har kommet i en svært vanskelig situasjon. Det er nå om å gjøre å minimalisere smittefaren slik at pandemien blir kortvarig og får begrenset omfang. Bevaring av bedrifter og arbeidsplasser også viktig. Transport er av regjeringen definert som en samfunnskritisk funksjon, og det legges dermed vekt på å opprettholde hele kollektivtilbudet. Medlemsbedriftene er beredt til å bidra i denne nasjonale dugnaden.

NHO Transports medlemsbedrifter og deres ansatte er i en vanskelig situasjon. Den fylkeskommunale kollektivdriften er opprettholdt så langt, men turbusselskapene har mottatt et "ras" av kanselleringer og avbestillinger.

- Turbusselskapene har allerede igangsatt eller varslet svært omfattende permitteringer. Det samme gjelder fly- og ekspressbussvirksomhetene, som stort sett har tomme busser etter at flytrafikken er dramatisk redusert og folk blir sterkt anmodet om å holde seg hjemme. Drosjenæringen møter også stor motgang via færre private passasjerer og kanselleringer av fast kjøring for offentlige instanser, sier administrerende direktør i NHO transport, Jon H. Stordrange.

Regjeringens krisepakke

Regjeringen har de siste dagene lansert ulike elementer av en total krisepakke, og det ble enighet om denne på Stortinget. 16.03.20. Blant annet er arbeidsgivernes lønnsplikt ved permitteringer redusert til to dager, og arbeidstakerne får en bedre kompensasjon fra NAV enn tidligere. I tillegg blir merverdiavgiftssatsen for reiseliv og persontransport redusert fra 12 til åtte prosent.

NHO Transport sendte et notat til Stortingets finanskomite i helgen. Det ble også sendt kopi til medlemmer av transport- og kommunikasjonskomiteen.

- Myndighetene har så langt konsentrert seg om generelle tiltak for å lette situasjonen for bedriftene og arbeidstakerne, men har lovet at det snart skal komme mer bransjerettede og spesifikke tiltakspakker. NHO Transport vil i denne forbindelse følge opp både regjering og storting med henblikk på å lettelser for både rute-, ekspress-, tur- og flybuss samt drosjenæringen, sier Stordrange.

Smittevern

Bussjåfører kommer i kontakt med mange forskjellige personer i løpet av en dag og er dermed spesielt utsatt for smitte. Det er viktig å minimalisere smittefaren slik at sjåførene blir på jobb og kollektivtilbudet kan opprettholdes.

- Vi har dermed via godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og oppdragsgiverne fått iverksatt en del tiltak for å beskytte sjåførene. Salg av billetter og håndtering av kontanter er dermed fjernet fra de fleste busser.  I tillegg er fremre dør stengt og område bak sjåføren har blitt sperret, sier Stordrange.

NHO Transport søkte Samferdselsdepartementet om dispensasjon fra kravet om bruk av alkolås. Denne søknaden ble innvilget 15.03.20. Mange busselskaper har dermed allerede koblet fra alkolåsene for å beskytte sjåførene.

Etterutdanningen og kjøresedler

En del sjåfører vil de kommende ukene nærme seg frist for gjennomføring av den obligatoriske etterutdanningen. Det kan bli vanskelig å ta sjåfører ut av produksjon gitt dagens situasjon. Foreningen har dermed søkt Statens Vegvesen om utsatte frister, men denne henvendelsen er ikke besvart så langt. Politiet har redusert sine publikumstjenester, og NHO Transport har dermed også søkt om dispensasjon for fornyelse av kjøresedler.

Arbeidsgiverspørsmål vedrørende Korona-viruset er alltid oppdatert på NHOs nettsider. Se: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/.

Les notatet til Stortingets finanskomite.

Les dispensasjon for bruk av alkolås i busser.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: