Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 

 • Tysk minstelønn – store konsekvenser for transport

  Tyskland innfører nasjonal minstelønn på EUR 8,50 fra 01.01.15. I følge tyske myndigheter skal minstelønnen gjelde for all transport på tysk territorium. Dette inkluderer både internasjonal transport, transittkjøring og kabotasjeoppdrag.

 • Satsing på elektroniske mediekanaler

  Transportforum nedlegges som fagblad for transportsektoren ved nyttårsskiftet, og abonnentene fikk siste utgave av bladet i hende i midten av desember. I stedet vil nettstedet www.transport.no og foreningens elektroniske nyhetsbrev bli de viktigste informasjonskanalene overfor medlemsbedriftene og transportbransjen for øvrig.

 • Hans Jacob Eide, tidligere adm. dir. i NHO Transport. Foto: Arne Danielsen

  – Bladet har endret seg med organisasjonen

  Medlemsblad, fagblad og markedsføringsblad, rollene har vært mange for Transportforum gjennom årene, fra det het NRF-Tidende og fram til i dag. Én person har fulgt denne utviklingen tettere enn de fleste, tidligere administrerende direktør Hans Jakob Eide knytter bladet tett til organisasjonens virke.

 • Endring av løyvemyndighet

  Fra 1. januar 2015 vil Statens vegvesens løyvemyndighet i Lærdal overta løyvemyndigheten for godstransport og turbil. Fylkeskommunene skal fortsatt ha ansvaret for behovsprøvde løyver knyttet til drosjer, selskapsvogner, rutetransport og transport av funksjonshemmede.

 • Gjennomslag for økte bevilgninger til bortfall i differensiert arbeidsgiveravgift

  NHO Transport tok opp i finanskomiteen i juni, og på nytt igjen under budsjetthøringen i samferdselskomiteen, at bevilget beløp til kompensasjon for bortfall i differensiert arbeidsgiveravgift var for lavt. Saken ble også del av NHOs høringsbrev til kommunalkomiteen for statsbudsjettet 2015.

Presseklipp

 

NHO Transport mener

 • Oppmuntrende lesning

  Det er litt vanskeligere å få øye på de politikerne som har vilje og mot til å gjennomføre køprising og parkeringsrestriksjoner. Rådet fra forskerne i Tempo-programmet var å tilpasse trafikkmengden til vegkapasiteten, ikke omvendt.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no