Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

Stilling ledig:
Rådgiver i NHO Transport
Les utlysning her

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

 • Ingen overraskelser i revidert nasjonalbudsjett 2017

  Finansminister Siv Jensen presenterte innholdet i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Det inneholder ingen overraskelser for transportbransjens del.

 • Fragmentert behandling av fremtidige rammebetingelser for viktig næring

  Delingsøkonomiutvalget kom med sin innstilling 6. februar, og høringsfristen er nå passert. NHO Transport er bekymret for at den politiske behandlingen av fremtidige rammebetingelser for drosjebransjen blir fragmentert. Foreningen er heller ikke helt enig i Delingsøkonomiutvalgets definisjon av begrepet delingsøkonomi.

 • Delta på NHO Transports fagseminar 14. juni

  Vi stiller spørsmålet: Hva betyr Nasjonal transportplan, regionreformen og klimamålene for kollektivtrafikken? Og håper å få gode faglige og politiske svar.

 • Regionreformen påvirker kollektivtrafikken

  Det er en god løsning at folkevalgte regioner har ansvaret for lokal og regional kollektivtrafikk. Samtidig må yrkestransport-regelverket tilpasses slik at reformene ikke får negative konsekvenser for ekspressbusstilbudet. Det var NHO Transports hovedbudskap under stortingshøringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen 2. mai hvor kommunereform, regionreform og tilhørende lovendringer var tema.

 • Høring om Nasjonal transportplan

  NHO Transport deltok på høringsmøte om forslag til ny Nasjonal transportplan i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 26. april. Det ble blant annet reist spørsmål om ekspressbussenes situasjon.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no