Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 

 

 

 • Et redskap for verdiskaping: NHOs anskaffelseskonferanse 2016

  – Når det nye regelverket for offentlige anskaffelser iverksettes 1. juli 2016, må vi rette blikket mot de mulighetene som åpner seg, sier Arnhild D. Gjønnes i NHO.

 • Statssekretær Amund Drønen Ringdal. Foto: Olav Heggø

  Ny statssekretær interessert i transportbransjens utfordringer

  Amund Drønen Ringdal tiltrådte som statssekretær i Samferdselsdepartementet ved nyttårsskiftet. NHO Transport hadde 28. januar et eget møte med Ringdal der mange temaer av betydning for landsforeningens medlemsbedrifter ble berørt.

 • Store utfordringer for Politiets Utlendingsenhet

  Politiets Utlendingsenhet har vokst fra 380 ansatte til i overkant av 1.000 personer i løpet av de siste to årene. Både Politiets Utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet står overfor store utfordringer, men det er ingen endringer i rutiner med hensyn til bruk av offentlige transportmidler.

 • Utvalg for å vurdere taxi-bransjen

  NHO Transport ber om at det opprettes et hurtigarbeidende og bredt sammensatt utvalg for å vurdere fremtidige reguleringer av taxi-bransjen. Bransjen selv har lenge etterlyst en slik gjennomgang, og alle lovmessige uklarheter knyttet til Ubers virksomhet bekrefter at dagens reguleringer må moderniseres.

 • Forsiktig optimisme i turbilbransjen

  NHO Transports seminar for turbilmedlemmer 19. til 20. januar samlet 22 deltakere. Bransjen begynner å se litt lysere på fremtiden, noe som først og fremst skyldes lav kronekurs og en forventet økning i turisttrafikken fremover.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Oppmuntrende lesning

  Det er litt vanskeligere å få øye på de politikerne som har vilje og mot til å gjennomføre køprising og parkeringsrestriksjoner. Rådet fra forskerne i Tempo-programmet var å tilpasse trafikkmengden til vegkapasiteten, ikke omvendt.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no