Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 • Arbeidstidsordninger tema i Arbeidsgiverforum

  Hvordan kan dagens tariffavtale bli bedre, og hva oppleves i dag som vanskelig? Dette er det viktig å få tilbakemeldinger på fra medlemmene i NHO Transport før det kommende utvalgsarbeidet starter opp, og det blir et viktig punkt på agendaen på Arbeidsgiverforum 20. november.

 • Arbeidstiden for fast ansatte uten skiftplan kan utlignes

  LO har nå trukket det søksmål Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) reiste for Arbeidsretten i juni. NTF krevde dom for at arbeidsgivere ikke kunne bruke utligningsbestemmelsen i Bussbransjeavtalen § 4.2 for fast ansatte uten skiftplan (FAUS), med mindre disse hadde en arbeidsplan som viste "den ansattes daglige og ukentlige arbeidstid, hvile- og spisepauser samt ukentlig fritid".

 • Stortingsbygningen. Foto: Marit Grøttheim

  Positiv interesse i Transportkomiteen

  Mer midler til Bymiljøavtaler og økt standardisering var noen av de viktigste punktene da NHO Transport presenterte sine synspunkter på samferdselsdelen av forslag til statsbudsjett for 2015. Dette skjedde under Stortingets Transport- og kommunikasjonskomités høringsmøte i formiddag.

 • For lastebil og buss festes bombrikke nederst på ruten. Foto Marit Grøttheim

  Påbudt med bombrikke fra 1. januar 2015

  Regjeringen fastsatte på fredag ny forskrift om obligatoriske bombrikker for kjøretøy over 3 500 kg. Påbudet trer i kraft fra 1. januar 2015, og vil bidra til mer jevnbyrdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske godskjøretøy og turbiler.

 • Statsbudsjettet 2015 mangler tempo i kollektivsatsingen

  Forslaget til statsbudsjett for 2015 er positivt på drift og vedlikehold, men mangler tempo i kollektivsatsingen. NHO Transport er positiv til regjeringens økning i bevilgninger til drift og vedlikehold av vegnettet. Det bevilges nok til at vedlikeholdsetterslepet ikke øker, men det totale økonomiske etterslepet er fortsatt på 2,5 milliarder kroner etter 2 år av NTP-perioden 2014–2023.

 

NHO Transport mener

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no