Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

Stilling ledig:

 Advokat/jurist 

 

 

 

 

 

 • Foreslå kandidater til Kollektivtrafikkprisen 2015

  For sjette gang skal Kollektivtrafikkforeningen dele ut Kollektivtrafikkprisen, som skal være til inspirasjon og læring i bransjen. Prisen skal gå til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge.

 • Nyttig faktasamling for samferdselssektoren

  Rapporten «Samferdsel og miljø 2015. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren» fra SSB har nettopp kommet i sjette utgave. Den kan være nyttig både til å underbygge egen argumentasjon, og kontrollere at påstander i miljø- og samferdselsdebatten samsvarer med virkeligheten.

 • Female future

  NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? NHO søker nå etter nye deltakere til Female Future-programmet. Fristen er 24. august.

 • Foto: Øivind Haug

  Har helseforsikring noen effekt på sykefraværet?

  Ved utgangen av 2014 var det mer enn 400 000 arbeidstakere som var omfattet av arbeidsgiverbetalt helseforsikring. Er det virkelig slik at helseforsikring gir reduksjon i sykefraværet og dermed besparelser for bedriften? Dette belyses på NHOs frokostseminar 3. september.

 • Kollektivløsninger i Oslo og Akershus fram til 2060

  Ruters strategi for kollektivtrafikk, M2016, i Oslo og Akershus ble presentert i dag. Den beskriver hva som skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Oppmuntrende lesning

  Det er litt vanskeligere å få øye på de politikerne som har vilje og mot til å gjennomføre køprising og parkeringsrestriksjoner. Rådet fra forskerne i Tempo-programmet var å tilpasse trafikkmengden til vegkapasiteten, ikke omvendt.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no