Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

Klikk her
for å lese kollektivbransjens
innspill til NTP 2018–2029.

 

 

 

 

 

 • Enighet på bussiden

  Det ble oppnådd enighet i meklingen om Bussbransjeavtalen i dag klokken 09.00. Partene hadde da meklet på overtid i ni timer, og enigheten medfører at alle busser skal gå som normalt.

 • Meklingsinnspurt i transportoppgjøret

  NHO Transport møtte i dag Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet til mekling i oppgjøret for Bussbransjeavtalen. NHO Transport mekler parallelt med Nettbuss/Spekter.

 • Urealistisk investeringsnivå i KVU Oslo-Navet

  I NHO Transports høringsuttalelse er fullverdige og mer kostnadseffektive alternativer spilt inn til Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. – En større del av kollektivtilbudet innenfor Ring 3 i Oslo bør betjenes av høystandard bussløsning eller superbuss i egen trasé, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde.

 • Kravoverlevering for gods

  Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden for transportsektoren møttes fredag 29. april for å utveksle krav knyttet til Transportoverenskomsten foran årets tariffoppgjør. Overenskomsten gjelder for alle tariffbundne godsbedrifter i NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund.

 • Mekling og varsel om plassfratredelse

  Partene i bussoppgjøret er innkalt til mekling hos Riksmekleren 3.–4. mai. Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli konflikt fra arbeidstidens begynnelse torsdag 5. mai.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no