Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 • Leddbuss på Jernbanetorget i Oslo. Foto: Marit Grøttheim

  God kollektivvekst

  Siden 2008 har det blitt drøyt 47 millioner flere passasjerer på buss og 38 millioner på bane. Bare siste år har det totalt vært en vekst på 18 millioner flere påstigninger i kollektivtransport med buss, bane og båt.

 • Forenklet regelverk for IA-bedrifter

  Færre skjemaer og et forenklet møteregime gir mer tid til forebyggende arbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Gjennom IA-forhandlingene har NHO fått gjennomslag for betydelige forenklinger som trer i kraft 1. juli.

 • I Bjørvika i Oslo tilrettelegges det for både trikk og buss.Foto Marit Grøttheim

  Vegprising: bra for samfunnet – ingen ny pengemaskin

  Det går et klart skille mellom ren vegprising og ren bompengefinansiering, førstnevnte skal kun regulere trafikken ut fra samfunnsøkonomiske prinsipper for effektivitetsforbedring, mens sistnevnte skal finansiere nye tiltak, skriver Svein Bråthen i en artikkel i siste utgave av Transportforum.

 • Enighet på miljøsiden

  Det ble oppnådd enighet om ny Miljøoverenskomst etter syv timer med mekling på overtid. Partene godtok da en skisse fra mekleren, og det blir dermed ingen konflikt innenfor miljøområdet.

 • Meklingsresultatet for Transportoverenskomsten vedtatt

  Meklingen vedrørende ny Transportoverenskomst ble avsluttet 3. juni etter 13 timers mekling på overtid. Nå har arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer vedtatt resultatet i uravstemning.

Presseklipp

 

NHO Transport mener

 • Obligatoriske bombrikker nærmer seg

  Høringsnotatet om obligatoriske bombrikker har ikke noe konkret svar på hvordan betalingen for utenlandske transportører kan og bør løses – slik at brikkene skal dekke sin viktigste funksjon, å skape litt mer jevnbyrdige konkurranseforhold mellom utenlandske og norske turbilaktører og godsselskaper.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no