Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

 • Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

  Samferdselsdepartementet fikk opprinnelig utsatt fristen for å besvare ESAs innvendinger mot den såkalte antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall taxiløyver til 21.06.17. Departementet understreker at man trenger lengre tid for å vurdere alle forslag til endringer av taxireguleringene.

 • Rolf Hagman, forsker ved TØI presenterte en ny rapport. Foto: Marit Grøttheim

  Ny rapport presentert på NHO Transports seminar

  En forsmak på den helt ferske TØI-rapporten ”Klima og miljøvennlig transport frem mot 2025” var et hovedpunkt under NHO Transports fagseminar 14. juni.

 • Nye styremedlemmer i NHO Transport

  Generalforsamling i NHO Transport ble avholdt 14. juni. Det skulle i år velges representanter til fire plasser i styret og to vararepresentanter.

 • Etterlyser like konkurransevilkår

  Dagens Næringsliv hadde en lederartikkel om drosjemarkedet 9. juni, og Aftenposten hadde samme dag en kommentarartikkel om dette temaet. Begge media gir et misvisende inntrykk av at ESA har bedt Norge om å oppheve løyveplikten på drosjesiden. ESA har på sin side kun anmodet Norge om å fjerne den såkalte antallsbegrensingen eller behovsprøvingen av antall løyver i et distrikt.

 • Differensiert arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført

  Regjeringen har nå varslet at differensierte satser for arbeidsgiveravgift kan bli gjeninnført fra og med 1. januar 2018. Dette er et viktig virkemiddel for å styrke næringsliv og sysselsetting i distriktene, og dette har lenge vært en prioritert sak for NHO-fellesskapet.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Vi ses på www.transport.no

  Har du ikke allerederegistrert deg som gratis abonnent på våre elektroniske nyhetsbrev, er det bare å gå inn på www.transport.no og oppgi e-postadresse. Vi ser frem til å opprettholde en god fremtidig dialog med samtlige av Transportforums lesere via www.transport.no

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no