Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 • Transportkomiteen vil ha alkolås

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomite går enstemmig inn for obligatorisk alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag. Dette inkluderer alle rutebusser, minibusser, taxi og turbiler. Det er imidlertid et stykke frem til endelig vedtak.

 • ”En hånd” for å bedre trafikksikkerheten

  IRU og Volvo går sammen om å lansere kampanjen ”Gi oss en hånd” for å lære barn å stoppe – se – vinke før de krysser veien. Og å få sjåfører til å vinke tilbake for å vise at de har sett barnet så det er trygt å gå. Målet er å redusere ulykker med kommersielle kjøretøyer.

 • Allmenngjøring for turbil vedtatt

  Tariffnemnda har nå vedtatt at minstelønnssatsene i Bussbransjeavtalens turbildel skal allmenngjøres. Dette betyr at alle turbilsjåfører skal ha timelønn på minst 150 kroner ved oppdrag i Norge. Når det gjelder utenlandske sjåfører, vil allmenngjort sats gjelde ved kabotasjekjøring.

 • Tydeligere kundefokus er nødvendig ved jernbanereform

  NHO Transport mener at kundebehovet må stå i fokus når man vurderer organiseringen av kollektivtransporten inklusiv togtilbudet. Lokalt kjøp av jernbanetjenester kan sikre større kundefokus ved at det blir enklere og tydeligere kommunisert til kundene hvem som har ansvaret for kollektivtilbudet.

 • Foto: Christian Aubert

  Kaster ut elbilene av kollektivfeltet

  Statens vegvesen prioriterer fremkommelighet for buss og utrykningskjøretøy, under oppgradering av flere tunneler stenges elbilene ute fra kollektivfeltene på Ring 3 i Oslo fra 1. juni. På strekningen Vækerø-Filipstad på E18 vil det samme gjelde, men kun i rushtiden.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Oppmuntrende lesning

  Det er litt vanskeligere å få øye på de politikerne som har vilje og mot til å gjennomføre køprising og parkeringsrestriksjoner. Rådet fra forskerne i Tempo-programmet var å tilpasse trafikkmengden til vegkapasiteten, ikke omvendt.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no