Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 • Sykefraværet går fortsatt ned

  Sykefraværstallene for NHO-bedrifter for 2014 er nå klare. For ”rutebil” har legemeldt sykefravær gått ned fra 2013 til 2014. Det har vært en jevn nedgang siden 2010, men transportsektoren ligger fortsatt høyt i forhold til gjennomsnittet.

 • Mellomoppgjøret i havn

  LO og NHO ble i går kveld enige om årets mellomoppgjør. Alle tariffområder med lønn under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn får kr 1,75 per time. Andre grupper får ingen ting i det sentrale oppgjøret, men alle med minstelønnsavtaler kan forhandle seg frem til lokale tillegg etter at det sentrale oppgjøret er godkjent 21. april.

 • Merverdiavgift på kabotasjekjøring

  Et enstemmig Storting har i dag bedt ”regjeringen på egnet måte legge til rette for at alle selskaper som driver transportvirksomhet i Norge svarer merverdiavgift til den norske stat etter norske regler”. Vedtaket er fattet til tross for at Finansdepartementet i brev av 14.10.14 gir uttrykk for at det ikke er behov for å gjøre noe på dette feltet.

 • Dropper krav om full utskifting av løyver

  Kravet i overgangsordningen til yrkestransportforskriften, om at alle løyver en bedrift hadde måtte fornyes med fullt gebyr hvis man søkte om flere nye løyver, er trukket tilbake av Samferdselsdepartementet.

 • Indeks for buss 4. kvartal 2014 klar

  SSBs kostnadsindeks for buss fra fjerde kvartal 2013 til samme kvartal 2014 viser at det ikke har vært noen vekst i busskostnadene.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Oppmuntrende lesning

  Det er litt vanskeligere å få øye på de politikerne som har vilje og mot til å gjennomføre køprising og parkeringsrestriksjoner. Rådet fra forskerne i Tempo-programmet var å tilpasse trafikkmengden til vegkapasiteten, ikke omvendt.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no