Søk

Du er her:

 • Forsiden

Klikk her
for å lese kollektivbransjens
innspill til NTP 2018–2029.

 

 

 

 

 

 • Feil rekkefølge

  Det er prisverdig at politikerne i Oslo og Akershus til slutt ble enige om Oslopakke 3. Men, skal man nå målet om en reduksjon i antall privatbiler gjennom bomringen på 15 prosent, må kapasiteten på kollektivtrafikktrafikksiden utvides samtidig som rushtidsavgiften innføres. Dette skriver Jofri Lunde og Jon H. Stordrange i et innlegg i Aftenposten 15. juli.

 • Ja i uravstemning

  Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet har i dag meddelt Riksmekleren at meklingsresultatet for Transportoverenskomsten og Godsavtalen av 15.06.16 nå er akseptert. Resultatet har som kjent vært ute til uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer.

 • Foreslå kandidater til Kollektivtrafikkprisen 2016

  For syvende gang skal Kollektivtrafikkforeningen dele ut Kollektivprisen, som skal være til inspirasjon og læring i bransjen. Prisen skal gå til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge.

 • Husk pass – også i Norden

  Det er som kjent passfrihet i Norden. Likevel bør man ha med pass eller gyldig førerkort for å kunne legitimere seg ved eventuell grensekontroll og ved ombordstigning i buss, båt, tog eller fly. I tillegg kan hoteller kreve legitimasjon ved innsjekking.

 • Høyere busskostnader

  Kostnadsindeksen for buss gikk opp med 0,6 prosent fra 1. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016. Sammenlignet med 4. kvartal 2015 steg indeksen med 1,2 prosent i følge beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no