Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 • Trollstigen. Foto: Tine Poppe

  NHOs Reiselivsråd ønsker innspill

  Regjeringen har trukket fram reiselivsnæringen som en viktig fremtidsnæring for Norge. Spørsmålet er om myndighetene gjør nok for å styrke næringen? NHOs Reiselivsråd inviterer til en topplederkonferanse for å få innspill til sitt videre arbeid.

 • F.v. Bjørn Østbye - NOR-WAY Bussekspress, Ståle Nistov - Nettbuss, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Terje Sundfjord og Jon Stordrange fra NHO Transport.

  Positivt ekspressbussmøte

  Fremkommelighet og rammebetingelser for ekspressbussene må bedres for å sikre et godt tilbud. Dette tok NHO Transport, sammen med NOR-WAY Bussekspress og Nettbuss Express, opp på et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Nytt i år er at strekninger med vanskelig framkommelighet er markert med blå-grønn stipling.

  Nye tungbilkart

  Tungbilkartene fra Statens vegvesen er nå reviderte og oppdaterte. Kartene gir blant annet oversikt over rasteplasser med toalett, bomstasjoner og høyden på bruer og tunneler. Nytt av året er strekninger merket med vanskelig framkommelighet.

 • Foto: Terje Sundfjord

  Første fagarbeider på buss under 21 år

  I dag besto Rune Gustavsen fagprøven for bussjåføryrket, og er dermed den første under 21 år som har fullført utdanningen etter Vegdirektoratets prøveprosjekt ”Persontransport for 18-åringer”.

 • Det blir nå enklere for voksne bussjåfører å ta fagbrev.

  Enklere å ta fagbrev

  Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nye læreplaner for Yrkessjåførfaget og Transport og logistikk gjeldende fra 1. august 2014. Det er spesielt to endringer som er viktige for sjåfører som vil ta fagbrev.

Presseklipp

 

NHO Transport mener

 • Rammer for bymiljøavtaler

  Regjeringens ambisjoner for bymiljøavtalene er for lave til å kunne si at det er «satsing på kollektivtransport utover det som er vedtatt i NTP 2014–2023», som det heter i regjeringserklæringen til Høyre og Frp.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no