Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 • Næringsminister Monica Mæland, foto: Hans Jørgen Brun. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, foto: Olav Heggø/Fotovisjon

  To ministre ønsker standardisering av innkjøp i fylkeskommunene

  I et brev fra næringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som er sendt til fylkeskommunene tar de til orde for at fylkeskommunene i større grad bør søke å samordne sine transportinnkjøp for å oppnå kostnadsbesparelser.

 • Transportorganisasjonene ønsker at sjåførene bruker belte, for egen sikkerhet og som et godt eksempel. Foto Marit Grøttheim

  Beltebruk i buss redder liv

  Kun 36 prosent av de som kjører buss med påbudt bruk av belte, bruker beltet. Nå rykker Statens vegvesen ut for å få flere til å feste beltet i bussen.

 • Nytt kunnskapgrunnlag viser retning mot mer miljøvennlig transportsystem

  Transportetatene la 25.februar fram analaysene som skal danne grunnlag for neste NTP. Rapporten viser utviklingstrekk som påvirker transportbehovet, og er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeidet med neste Nasjonal transportplan (2018-2027)

 • Positive erfaringer med Transportoverenskomsten

  Bruk avlønningsmodellen for langtransport, trepartssamarbeidet om arbeidsforholdene i transportsektoren og spørsmål om innføring av allmenngjøring for Godsavtalen og Transportoverenskomstenvar hvovedtemaer på NHO Transports møte for godsmedlemmer 25. februar.

 • Det skal sikres fremkommelighet for bussene i kollektivfeltene. Foto: Christian Aubert

  Elbilene ut av kollektivfeltene

  Samferdselsdepartementet har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å vurdere om elbilene må ut av kollektivfeltene. Direktoratet må svare allerede 1. april.

 

NHO Transport mener

 • Vi ses på www.transport.no

  Har du ikke allerederegistrert deg som gratis abonnent på våre elektroniske nyhetsbrev, er det bare å gå inn på www.transport.no og oppgi e-postadresse. Vi ser frem til å opprettholde en god fremtidig dialog med samtlige av Transportforums lesere via www.transport.no

Aktivitetskalender

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no