Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 

 • Mer til belønningsordningen

  Regjeringspartiene samt Venstre og Kristelig Folkeparti ble på morgenkvisten i dag enige om et budsjettforlik. Resultatet er nå godkjent av de respektive partiers stortingsgrupper, og det mest positive er at bevilgningene til belønningsordningen økes med 325 millioner kroner.

 • Gi innspill til KVU for kryssing av Oslofjorden

  Valg av løsning for kryssing av Oslofjorden kan ha stor betydning for både gods- og persontransport. Konseptutvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden er nå sendt på høring. Medlemmer i NHO Transport oppfordres til å gi innspill til foreningens høringssvar. Frist for innspill er 15.02.2015

 • Fornøyde busslærlinger: Vibeke Johansson, Sindre Støylen, Eirik Tønderum Holm og Aileen Hoenjet. Foto: Charles Galaasen

  Vellykket lærlingkonferanse

  14. november arrangerte NHO Transport sammen med SOTIN, Samarbeidsforum for Opplæringskontor i Transportfag i Norge, «Lærlingdag – persontransport 2014». – NHO transport tar mål av seg til at dette blir et årlig arrangement sier næringspolitisk fagsjef Terje Sundfjord.

 • NHO Transports aksje i NOR-WAY Bussekspress til salgs

  Styret i NHO Transport gav på møte 03.11.14 administrasjonen fullmakt til å selge foreningens aksje i NOR-WAY Bussekspress AS. Frist for bud er satt til 05.01.2015, og medlemsbedriftene har fått et eget brev med nærmere informasjon om salget.

 • Ingen utsettelse

  Samferdselsdepartementet har innført påbud om vinterdekk for henger og løfteaksler for tunge kjøretøy fra 1. januar 2015. Sterke krefter ønsket å få utsatt dato for ikrafttreden, men på et møte i Samferdselsdepartementet 6. november bekreftet statssekretær Bård Hoksrud at en utsettelse var uaktuelt.

Presseklipp

 

NHO Transport mener

 • Feil forenkling

  Hvis grensen for merverdiavgiftsregistrering nå blir hevet, vil man ha enda færre virkemidler for å begrense uheldige sider ved kabotasjeordningen.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no