Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 

 

 

 • Overgangsordning for naturgass

  Regjeringspartiene og støttepartiene åpner i sitt budsjettforlik for overgangsordninger knyttet til veibruksavgift på naturgass. Det kan benyttes inntil 30 prosent naturgass som supplement til biogass uten at veibruksavgift påløper. Det skal gjøres etterberegninger på årsbasis i henhold til massebalanseprinsippet, men innberetning og innbetaling skal skje på månedsbasis.

 • Mer penger til kollektivtrafikken

  Regjeringspartiene pluss Venstre og Kristelig Folkeparti var i går kveld enige om en felles innretning på statsbudsjettet for 2016. Forliket medfører økt satsing på kollektivtrafikken og ingen økninger i drivstoffavgiftene. Økningen i merverdiavgiftssatsen for persontransport på to prosentpoeng blir stående.

 • Uakseptabel ordning

  I følge forslag til statsbudsjett skal det innføres veibruksavgift på naturgass og LPG fra og med 1. januar 2016. Toll- og avgiftsdirektoratet sendte ut forslag til nødvendige forskriftendringer i begynnelsen av november. De foreslåtte bestemmelser vil medføre en stor grad av uforutsigbarhet og ekstra kostnader for busselskaper med biogassdrift.

 • Alle vet – ingen spør

  Rusbruk og avhengighet hos ansatte kan bli problematisk. Hvordan det kan hindres og håndteres tas opp på en konferanse i regi av av næringslivsorganisasjonene sammen med Akan kompetansesenter. Her skal man få kunnskap som riktig anvendt kan hindre at et problem utvikles.

 • Ruter er med i det nordiske arbeidet for å lage en felles standard for bussmateriell. Foto: Marit Grøttheim

  Felles busstandard for nordiske hovedsteder

  Administrasjonsselskapene i Helsinki, København, Oslo, Reykjavik og Stockholm har utarbeidet et forslag til felles standard for klasse 1 og klasse 2-busser for bruk i og rundt de nordiske hovedsteder. Alle har anledning til å kommentere forslagene frem til 4. desember.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Oppmuntrende lesning

  Det er litt vanskeligere å få øye på de politikerne som har vilje og mot til å gjennomføre køprising og parkeringsrestriksjoner. Rådet fra forskerne i Tempo-programmet var å tilpasse trafikkmengden til vegkapasiteten, ikke omvendt.

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no