Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 

 • Utsetter krav om minstelønn

  Tariffnemnda har i dag vedtatt å utsette ikrafttredelsesdato for allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår for turbilsjåfører til 1. oktober 2015. Den aktuelle forskriften skulle egentlig tre i kraft allerede 1. august i år.

 • Gode busser og minstelønn

  Gode busser og minstelønn Dagens Næringsliv hadde 13. juli en større artikkel om allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår for turbilsjåfører. Uklarhetene knyttet til forskriften kom tydelig frem, men artikkelen gav et feilaktig inntrykk av NHO Transports ståsted i denne saken. Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, hadde dermed et svarinnlegg i Dagens Næringsliv 16. juli.

 • Allmenngjøring for turbilsjåfører fra og med 1. august

  Tariffnemdas vedtak og nødvendig forskrift vedrørende allmenngjøring av Bussbransjeavtalens turbildel ble offentliggjort 1. juli, og forskriften trer i kraft allerede 1. august. Dette betyr at turbilsjåførene skal ha en timelønn på minst kroner 150. I tillegg skal arbeidsgiver dekke kost og losji etter regning eller statens satser.

 • Korrigering av innlegg i Dagens Næringsliv

  Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet og Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet hadde et innlegg i Dagens Næringsliv 4. juni om allmenngjøring på godssiden. Innlegget etterlater et feil inntrykk av NHO Transports ståsted i dette spørsmålet, noe som ble korrigert i en replikk av Jon H. Stordrange. Denne stod på trykk 9. juli.

 • Allmenngjøring for godssjåfører trådte i kraft 1. juli

  Forskrift om allmenngjort lønn for godssjåfører trådte i kraft 1. juli. Den allmenngjorte timesatsen er på kroner 158,32 kroner. I tillegg skal arbeidsgiver utbetale diett etter statens satser ved overnatting. Ved langtransport må det kunne dokumentere at den gjennomgående avlønningen over tid gir en timelønn som minst tilsvarer den allmengjorte satsen.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Oppmuntrende lesning

  Det er litt vanskeligere å få øye på de politikerne som har vilje og mot til å gjennomføre køprising og parkeringsrestriksjoner. Rådet fra forskerne i Tempo-programmet var å tilpasse trafikkmengden til vegkapasiteten, ikke omvendt.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no