Søk

Du er her:

 • Forsiden

 

 

 • For lastebil og buss festes bombrikke nederst på ruten. Foto Marit Grøttheim

  Påbudt med bombrikke fra 1. januar 2015

  Regjeringen fastsatte på fredag ny forskrift om obligatoriske bombrikker for kjøretøy over 3 500 kg. Påbudet trer i kraft fra 1. januar 2015, og vil bidra til mer jevnbyrdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske godskjøretøy og turbiler.

 • Statsbudsjettet 2015 mangler tempo i kollektivsatsingen

  Forslaget til statsbudsjett for 2015 er positivt på drift og vedlikehold, men mangler tempo i kollektivsatsingen. NHO Transport er positiv til regjeringens økning i bevilgninger til drift og vedlikehold av vegnettet. Det bevilges nok til at vedlikeholdsetterslepet ikke øker, men det totale økonomiske etterslepet er fortsatt på 2,5 milliarder kroner etter 2 år av NTP-perioden 2014–2023.

 • Forslag til statsbudsjett for 2015

  I forslag til statsbudsjett for 2015 vil regjeringen til sammen bruke 22 milliarder på kollektivtrafikk, en økning på 8,5 prosent i forhold til vedtatt budsjett for 2014. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier regjeringen er opptatt av å lage et godt kollektivtilbud ved bruk av positive virkemidler som skal å få flere til å reise kollektivt, spesielt i storbyområdene.

 • Ny medlemsfordel – NHO Forsikring

  NHO Transport-medlemmer kan nå tegne solide bedriftsforsikringer til veldig gode betingelser i NHO Forsikring. Forsikringene er skreddersydd til den enkelte bedrifts behov.

 • Etterlyser klarere regler om kabotasje på turbilsiden

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte ny tiltak på kabotasjesiden på ettersommeren. De fleste var rettet mot godssektoren, og Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport har nå minnet statsråden om at mer må gjøres på turbilsiden.

Presseklipp

 

NHO Transport mener

 • Nye økonomiske medlems­fordeler underveis

  Jo flere medlemsbedrifter som deltar i ordningen, desto bedre betingelser og større besparelser vil man oppnå over tid. Alle oppfordres dermed til å innhente priser på forsikringer fra NHO Forsikring før dagens forsikringsavtaler eventuelt fornyes.

Aktivitetskalender

Se alle aktiviteter Se tidligere aktiviteter

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no