Nyheter Turbil

Vis filtrering

94 resultater

Type artikkel
Velg område
94 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sender brev til EU-kommisjonær

  NHO Transport og søsterorganisasjonene i Danmark, Sverige, Finland og Island har sendt et felles brev til EUs kommisjonær for transport, Adina Valean. I brevet ber de fem organisasjonene at det innføres felles EU-regler for kabotasje på turbussiden.

 2. Turbussparkeringen i Skippergata 8 i Oslo avvikles

  Oslo kommune ved Bymiljøetaten opplyser om at turbussparkeringen i Skippergata 8 avvikles fra 1.september 2023. Opprinnelig avtale var 30. november 2023. Skiltene på området vil bli tatt ned, og området blir sperret 1. september 2023.

 3. Foreslår mer fleksible regler for turbussjåfører

  EU-kommisjonen fremmet 24. mai forslag om mer fleksible kjøre- og hviletidsregler for turbussjåfører. Den pålagte pausen på 45 minutter etter fire og en halv time skal ifølge forslaget kunne deles inn i to pauser på 30 pluss 15 minutter. Alternativt kan man avholde tre pauser på 15 minutter hver.

 4. EU åpner sak mot Danmarks turbusskabotasje

  EU-kommisjonen har nå åpnet sak mot Danmark basert på de danske begrensningene på utenlandske turbussers kabotasjevirksomhet. Dette skrittet fra EUs side kan gjøre det vanskeligere og medføre enda lengre tid før det innføres nødvendige kabotasjebegrensninger i Norge.

 5. Skal utrede konsekvenser av strengere kabotasjeregler

  Samferdselsdepartementet skriver i et brev til NHO Transport at det nå vil bli igangsatt et arbeid for å få utredet konsekvensene ved ulike begrensninger av dagens kabotasjeregelverk for turbuss. Dette vil nok medføre at eventuelle begrensninger ikke vil være klare før oppstart av sommersesongen 2024.

 6. Lanserer e-guide for transportbestilling

  Hvis du skal bestille transport, er det ditt ansvar å passe på at regelverket blir fulgt. Nye e-guider for transportbestilling loser deg enkelt gjennom alt du trenger å vite når du bestiller transporttjenester. Guidene er utarbeidet og utgitt av Treparts bransjeprogram for transport, som er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene.

 7. Svarer samferdselsministeren

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skrev i et innlegg i Dagens Næringsliv 14.01.22 at regjeringen vil starte en storrengjøring innen transportbransjen. Start med turbussnæringen og innfør danske kabotasjeregler umiddelbart svarer NHO Transport i dagens utgave av samme avis.

 8. Endringer i kompensasjonsordningen

  Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall, kompensasjonsordningen, skal gjenopprettes fra og med 01.11.21 og vil i første omgang gjelde ut januar 2022. Den kan bli ytterligere forlenget hvis dagens smittevernrestriksjoner blir opprettholdt utover vinteren.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: