NHO Transport

Innhold

Nyheter Godstransport

Vis filtrering

54 resultater

Type artikkel
Velg område
54 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport nordbytunnelen, NATO

  NATO-øvelsen: Disse veiene blir berørt

  I forbindelse med NATO-øvelsen, Trident Juncture, vil det de neste tre månedene være redusert fremkommelighet på veier i Midt-Norge og på Østlandet

 2. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss nordbytunnelen, NATO

  NATO-øvelse kan forverre fremkommeligheten i høst

  Samtidig som Nordbytunnelens sørgående løp vil stenges fra 3. september til 12. november, informerer Forsvaret om at øvelsen Trident Juncture 2018 vil påvirke trafikk og fremkommelighet i en del områder, særlig Sørøst og Midt-Norge

 3. Nyhet, Godstransport, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport setebelte

  Beltebruken i buss går ned – nå blir det nye kontroller

  Beltebruken i buss går ned. Nå starter Statens vegvesen igjen med nasjonale beltekontroller i buss.

 4. Nyhet, Godstransport, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss

  Hvordan kan vinterdriften forbedres? Ber om innspill

  Statens vegvesen Vegdirektoratet utarbeider en nasjonal handlingsplan for vinterdrift. I den forbindelse kartlegger de hvordan ulike brukergrupper opplever dagens vinterdrift. Hensikten er å finne områder som kan forbedres eller gjøres annerledes for å legge forholdene bedre til rette for brukerne.

 5. Nyhet, Godstransport, Turbuss, Ekspressbuss ekspressbuss, merverdiavgift, ekspressbusspolitikk

  Vil gjennomgå regelverket for ekspressbussløyver

  Samferdselsdepartementet offentliggjorde handlingsplanen for kollektivtransport i juli. NHO Transport hadde allerede 20. august et møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, om tiltak for å bedre ekspressbussenes rammebetingelser.

 6. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss nordbytunnelen

  Nordbytunnelen stenger igjen

  Nordbytunnelsens nordgående løp var stengt fra 04.09.17 og til 05.12.17. Nå skal sørgående løp stenges fra og 03.09.18 og til og med 12.11.18. Tunnelen ligger i Akershus, og stengningen vil igjen få store konsekvenser for trafikken på E6 fra Oslo og mot Østfold samt svenskegrensen.

 7. Nyhet, Godstransport, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss risikoklassifisering

  Fremtidens kontroll langs vei: Risikoklassifisering

  Våren 2018 ble"Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021" lagt frem. Ett av de 136 tiltakene for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken er å innføre risikoklassifisering av transportforetak.

 8. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport bompenger, bompengereformen

  Temamøte om bompenger

  Fredag 8 juni ble det arrangert temamøte om bompenger i NLF (Norges Lastebileier- Forbund) sine lokaler i Oslo. Møtet inneholdt innlegg fra både Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen, med en rekke spennende temaer på dagsorden.

 9. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss kjoremonster, bymiljoetaten

  Nytt kjøremønster i Oslo fra 4. juni

  Mandag 4. juni er det blitt endret kjøremønster i Oslo. Endringen vil påvirke fremkommeligheten for bussbransjen, med særskilte konsekvenser for turbusser.

 10. Nyhet, Godstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss co2fond

  Husk frokostmøte 12 juni: Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren

  En bred allianse av næringsorganisasjoner ønsker å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter.  Frokostseminaret vil samle politikere, næringsorganisasjoner og andre relevante aktører.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: