NHO Transport

Innhold

Aktuelt om lover og regler

Vis filtrering

50 resultater

Type artikkel
Velg område
50 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Arbeidsliv, Godstransport, HR og HMS, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss alkolås

  Krav om alkolås i buss vedtatt

  Stortinget vedtok 22. mars krav om alkolås for de som utfører persontransport mot vederlag, i første omgang busser og minibusser

 2. Nyhet, Lover og forskrifter, Turbuss, Ekspressbuss pakkereiser

  Ny lov gir utvidede rettigheter ved pakkereiser

  Regjeringen la fredag 23 mars frem en lovproposisjon til ny pakkereiselov for Stortinget. Bransjen har blitt hørt på flere punkter

 3. Nyhet, Lover og forskrifter, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss EU

  Nye rettigheter for busspassasjerer

  EU-forordning 181/2011 om busspassasjerers rettigheter har trådt i kraft i Norge. Her kan du lese informasjonsskriv om Busspassasjerrettighetsforordningen

 4. Nyhet, HR og HMS, Lover og forskrifter personvernforordningen

  Nye personvernregler fra mai 2018 – er din bedrift forberedt?

  Med opphav i EUs forordning om personvern (The General Data Protection Regulation), vil det innføres nye regler for personvern fra og med mai 2018.

 5. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss alkolås

  Alkolås – et skritt nærmere

  Samferdselsdepartementet har nå sendt Stortinget en proposisjon om endringer i Vegtrafikkloven med sikte på innføring av krav om alkolås i busser og mini-busser. Det gjøres via en ny § 18, og lovendringen vil bli fulgt opp via en egen forskrift. Denne vil blant annet gjelde hvilke eksakte kjøretøygrupper som berøres, krav til selve alkolåsene og regler for montering og service.

 6. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss setebelte

  Ber om avklaring om setebelter

  Det har vært en del eksempler på at setebeltene i buss har vært for korte for enkelte passasjergrupper. Vegdirektoratet har ikke funnet noen setebelteforlengere som kan godkjennes, og NHO Transport har dermed reist spørsmålet om hva som skjer ved kontroller hvis en passasjer ikke kan benytte setebelte på grunn av lengden.

 7. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss, Ekspressbuss

  Diettskatt sløyfes

  Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Høyre inneholdt en liten glipp med utilsiktet virkning. Langtransportsjåfører tilknyttet Transportoverenskomsten og Godsavtalen skal nemlig ha diett i henhold til "satsen myndighetene til enhver tid godkjennes som skattefri diett". Denne satsen ble i budsjettforliket redusert fra 315 kroner til 165, noe som medførte at sjåførene kunne tape 30.000 kroner i året.

 8. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Turbuss, Ekspressbuss nordbytunnelen

  Innfører vektbegrensning i Oslofjordtunnelen

  Statens Vegvesen har besluttet å innføre en vektbegrensning på 32 tonn for kjøretøy i Oslofjordtunnelen. Dette innføres fra onsdag 11. oktober kl. 07:00 i rushtiden på hverdager, i tidsrommene 07:00 – 09:00 og 15:00 – 18:00. Endringen erstatter tidligere lengdeforbud på 12 meter.

 9. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss lavutslippssone

  Lavutslippssoner: Uakseptabel dobbeltbeskatning

  NHO Transport stiller seg negativ til forslaget om lavutslippssone for tunge biler i Oslo. I tillegg til miljødifferensierte bompenger som vedtatt i Oslopakke 3, vil en gebyrbelagt lavutslippssone medføre en uakseptabel dobbeltbeskatning. NHO Transport anbefaler derfor å avvente effekten av miljødifferensierte bompenger, i det minste frem til planlagt automatisert elektronisk kontroll fra 1.07.2018.

 10. Nyhet, Lover og forskrifter, Rutebuss

  Nye retningslinjer for ruteopplysninger

  Kravene til offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport er harmonisert og skjerpet. Hensikten er å gjøre det enklere for kundene å reise kollektivt.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: