NHO Transport

Innhold

Aktuelt om lover og regler

Vis filtrering

50 resultater

Type artikkel
Velg område
50 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Arbeidsliv, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Kollektivtransport

  Ber om lettelser av fordelsbeskatningen

  De nye reglene for beskatning av naturalytelser har ført til en del hoderisting de siste ukene.  NHO ber nå finansminister Siv Jensen fjerne kravet om minst 50 prosent egenandel for å kunne benytte skattefritaket på inntil 7.000 kroner.

 2. Nyhet, Arbeidsliv, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Kollektivtransport frikort

  Klargjørende om frikort

  Finansdepartementet har i et brev datert 11. januar bekreftet at skjerpede regler for beskatning av naturalytelser i arbeidsforhold også gjelder frikort for ansatte i transportselskaper. Som angitt i sirkulære 5-2018 av 14.12.18 og sirkulære 8-2018 av 20.12.18, gjelder dermed ikke unntaket i Skatte ABC punkt 4.34.7 etter 1. januar 2019.

 3. Nyhet, Lover og forskrifter, Taxi drosjeregulering

  Ønsker overgangsordninger og økt kompetanse

  Samferdselsdepartementet sendte 1. oktober forslag til nye drosjereguleringer på høring. Svarfristen var 1. januar, og NHO Transport påpeker i sitt høringssvar at kravene til både løyvehaverne og sjåførenes kompetanse bør heves. I tillegg ønsker foreningen en mer omfattende overgangsperiode og andre krav til løyver for selskapsvogner.

 4. Nyhet, Lover og forskrifter, Taxi drosjeregulering

  Liberaliserer drosjenæringen

  Samferdselsdepartementet vil oppheve dagens antallsbegrensing eller behovsprøving av drosjeløyver i de 36 største kommunene i Norge. Den såkalte driveplikten og kravet om hovederverv foreslås også fjernet, og man vil innføre ett felles, nasjonalt løyve for all persontransport med inntil ni passasjerer. Løyvet må fornyes hvert 10.år.

 5. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Klima og miljø, Ekspressbuss lavutslippssone

  Lavutslippssone innføres ikke i Oslo

  Byrådet i Oslo har i dag offentliggjort beslutningen om å skrinlegge planene om lavutslippssone på ubestemt tid. Ordningen skulle opprinnelig trådt i kraft tidlig i 2018 og ramme alle tunge kjøretøy med Euro 5 eller lavere spesifikasjoner.

 6. Nyhet, Bestillingstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rekruttering, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss laanekassen, rekruttering

  Nå kan du bli bussjåfør med støtte fra Lånekassen

  Fra 16. august 2018 kan voksne som vil bli bussjåfør få økonomisk støtte til utdanningen. – Vi håper mange motiverte kandidater vil benytte den nye ordningen fra Lånekassen. Bransjen rekrutterer dyktige bussjåfører i hele landet, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

 7. Nyhet, Lover og forskrifter, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss pakkereiser

  Ikraftsettelse av ny lov om pakkereiser og reisegaranti

  Den 1. juli innføres nye EU regler, som kan få betydning for tilbydere av reisetjenester. Ny lov om pakkereiser og reisegaranti mv. innfører også det nye begrepet "sammensatte reisearrangement", som utvider forbrukerbeskyttelsen og pålegger reisearrangøren flere forpliktelser.

 8. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss kjoremonster, bymiljoetaten

  Nytt kjøremønster i Oslo fra 4. juni

  Mandag 4. juni er det blitt endret kjøremønster i Oslo. Endringen vil påvirke fremkommeligheten for bussbransjen, med særskilte konsekvenser for turbusser.

 9. Nyhet, Lover og forskrifter, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss alkolås

  Påbud med alkolås fra 1. januar 2019

  Det er nå endelig bestemt at pålegget om alkolås i alle busser og minibusser skal tre i kraft fra og med 1. januar 2019. Det blir en overgangsordning på fem år for kjøretøy registrert før 1. januar 2019.

 10. Nyhet, Godstransport, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss merverdiavgift, turbuss, godstransport

  Obligatorisk merverdiavgiftsregistrering

  Spørsmålet om obligatorisk merverdiavgiftsregistrering for transportselskaper har igjen blitt aktualisert, og NHO Transport har sendt et lengre brev til politisk ledelse i Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet om saken. En slik ordning vil føre til mer like konkurransevilkår mellom norske transportører og utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: