NHO Transport

Innhold

Bussnorsktesten

Gode språkkunnskaper er en forutsetning for at bussjåførene kan utføre jobben sin på en trygg og profesjonell måte. Bussnorsktesten er en nyutviklet arbeidsrelatert test rettet mot sjåfører som har behov for å få verifisert sitt språknivå.

 

Bakgrunn og bruksområder

For å utøve yrket sitt har bussjåfører behov for språkferdigheter, spesielt i muntlig kommunikasjon. Bussnorsktesten er et verktøy for å måle relevant språk for bussjåfører. Testen kan benyttes ved rekruttering av sjåfører, for å verifisere språkkrav i forbindelse med anbud, eller som en del av et arbeidsforhold. Den kan gi forutsigbarhet for oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Bussnorsktesten er utviklet av Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune på oppdrag for, og i samarbeid med, NHO Transport. En referansegruppe med deltakere fra bransjens oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere har gitt råd og kvalitetssikret innhold og form på testen.

Praktiske rammer 

Bussnorsktesten ferdigstilles i april 2020. Testen kan bestilles via testeier NHO Transport. (Tilgangen til testen er dessverre påvirket av korona-situasjonen, og det vil derfor bli begrenset tilgjengelighet i første omgang. Vi vil komme tilbake til når endelig tidspunkt for allmenn publisering kan bli.)

Testen inneholder arbeidsrelaterte oppgaver i ferdighetene lytte, lese og skrive. Disse oppgavene gjennomføres digitalt. Muntlig språkforståelse kartlegges i en innledende samtale med kandidaten.  

Testen tar cirka 1 time å gjennomføre. Det er utviklet flere oppgavesett for å forhindre juks. 

Vurdering av besvarelser

Lytte- og leseoppgavene i testen blir rettet automatisk. Testen inneholder også to spørsmål som kandidatene må besvare skriftlig. Disse oppgavene må vurderes av en godkjent testleder. Bærum kommune ved Voksenopplæringssenteret (VOKS Bærum) har utarbeidet et kurs for testledere. Det vil være et krav at de som skal være testledere under prøveavlegging og vurdere skriftlige besvarelser har gjennomført kurset.

NHO Transport vil organisere denne opplæringen.

Kostnader

Kostnader tilknyttet Bussnorsktesten vil avhenge av hvilken modell som brukes for gjennomføring av testingen.

Bedrifter som har et visst volum av testing kan ha grunnlag for å opprette egen portal. De må da oppnevne egne testledere som får tilgang til systemet, og kan legge inn kandidater, administrere prøver og hente ut resultater når det måtte passe dem.

Bedrifter som har et lite volum av testing kan få utført dette uten å etablere en egen portal.

Bedrifter med egen portal:

  • Oppstartskostnad (engangskostnad): kroner 1.000,- eks mva. pr bedrift.
  • Pris per prøve: kroner 120,- eks. mva.

Bedrifter/virksomheter uten egen portal:

  • Oppstartskostnad: kroner 0
  • Pris per prøve: kroner 250,- eks. mva.

Vurdering av skriftlige oppgaver:

  • For bedrifter som ikke har egen testleder, har VOKS Bærum funksjon som vurderingssted for de skriftlige oppgavene. Pris for dette vil bli rundt kroner 150,- eks. mva. per vurdert test. Denne kostnaden kommer i tillegg til oppgitte kostnader per avlagte prøve.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: