NHO Transport

Innhold

Bussnorsktesten

Gode språkkunnskaper er en forutsetning for at bussjåførene kan utføre jobben sin på en trygg og profesjonell måte. Bussnorsktesten er en nyutviklet arbeidsrelatert test rettet mot sjåfører som har behov for å få verifisert sitt språknivå. Testen vil bli tilgjengelig for bruk i april 2020.

 

Bakgrunn og bruksområder

For å utøve yrket sitt har bussjåfører behov for språkferdigheter, spesielt i muntlig kommunikasjon. Bussnorsktesten er et verktøy for å måle relevant språk for bussjåfører. Testen kan benyttes ved rekruttering av sjåfører, for å verifisere språkkrav i forbindelse med anbud, eller som en del av et arbeidsforhold. Den kan gi forutsigbarhet for oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Bussnorsktesten er utviklet av Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune på oppdrag for, og i samarbeid med, NHO Transport. En referansegruppe med deltakere fra bransjens oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere har gitt råd og kvalitetssikret innhold og form på testen.

Praktiske rammer

Bussnorsktesten vil bli tilgjengelig for bruk i april 2020, og kan da bestilles via testeier NHO Transport.

Testen inneholder arbeidsrelaterte oppgaver i ferdighetene lytte, lese og skrive. Disse oppgavene gjennomføres digitalt. Muntlig språkforståelse kartlegges i en innledende samtale med kandidaten.  

Testen tar cirka 1 time å gjennomføre. Det er utviklet flere oppgavesett for å forhindre juks. 

Sensurering

Lytte- og leseoppgavene i testen sensureres automatisk. Testen inneholder også to spørsmål som kandidatene må besvare skriftlig. Disse oppgavene må vurderes av en sensor. Bærum kommune ved Voksenopplæringssenteret har utarbeidet en skriftlig veiledning for sensur av disse oppgavene. Bedriftene kan sertifisere egne sensorer gjennom et opplæringsprogram. NHO Transport vil organisere denne opplæringen.

Kostnader

Kostnader tilknyttet Bussnorsktesten vil avhenge av hvilken modell som brukes for gjennomføring av testing og sensur.

For bedrifter som har et visst volum av testing anbefaler vi å opprette egen portal. De får adminbruker(e) som har tilgang til systemet og som kan legge inn kandidater, administrere prøver og hente ut resultater når det måtte passe dem.

Bedrifter som har et lite volum av testing har ikke behov for å etablere en egen portal. NHO Transport kan registrere bedriften, legge inn kandidater, opprette prøver og hente ut resultater.

Bedrifter med egen portal:

  • Oppstartskostnad (engangskostnad): kroner 1.000,- eks mva. pr bedrift.
  • Pris per prøve: kroner 120,- eks. mva.

Bedrifter/virksomheter uten egen portal:

  • Oppstartskostnad: kroner 0
  • Pris per prøve: kroner 250,- eks. mva.

Sensurering:

  • Hvis bedriften ikke har egen sertifisert sensor, kan ekstern sensor benyttes for vurdering av de skriftlige oppgavene. Pris for dette vil bli rundt kroner 150,- eks. mva. per sensurert test. Denne kostnaden kommer i tillegg til oppgitte kostnader per avlagte prøve.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: