NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

141 resultater

Type artikkel
Velg område
141 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Arbeidsliv, Næringspolitikk, Rutebuss offentligeanskaffelser

  Smartere offentlige innkjøp? Transporttjenester godt eksempel

  - Leverandørene skal ha trygghet for at vi gjør profesjonelle innkjøp i offentlig sektor og vi skal bli bedre på det. Slik oppsummerte Tom-Christer Nilsen regjeringens politikk i den nye stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser på NHO Transports seminar på Arendalsuka.

 2. Nyhet, Kompetanse, Næringspolitikk, Kollektivtransport bussdrift, anbud, lønn

  Faktabasert diskusjon om bussdrift

  SV i Finnmark og Troms vil at fylkeskommunen skal drifte kollektivtransporten med buss selv. Argumentasjonen i et innlegg i Nordlys 5. august er likevel basert på flere feil og misforståelser, noe NHO Transport har påpekt i et svar 11. august.

 3. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Kollektivtransport

  Sammen om hvit bransje

  Administrerende direktør i NHO Reiseliv og administrerende direktør i NHO Transport har i dag et felles innlegg i Dagens Næringsliv. De ønsker en hvit turistnæring og ber dermed om at Arbeidstilsynet og Skatteetaten sørger for at skatte-, avgifts- og lønnsbestemmelsene i reiselivs- og transportbransjen etterleves.

 4. Nyhet, Næringspolitikk, Turbuss turbusskartlegging, turbuss

  Over 5000 registreringer på 2 måneder

  NHO Transport sin telleaksjon av utenlandske turbusser har i år generert enorm aktivitet. Dermed styrkes dokumentasjonen av omfanget kabotasje som foregår i turbussbransjen.

 5. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Kollektivtransport offentligeanskaffelser

  Ses vi på Arendalsuka?

  På Arendalsuka samles hele sektoren under én duk, i samferdselsteltet. Onsdag 14. august kl. 13 inviterer NHO Transport til seminar i teltet om smartere offentlige innkjøp.

 6. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Rutebuss, Sikkerhet og beredskap, Kollektivtransport regelverk

  EU-regelverket for kollisjonsbeskyttelse i buss bør endres

  Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i en fersk rapport dokumentert at EU-kravene til kollisjonsbeskyttelse for busser er svakere enn for andre kjøretøygrupper. NHO Transport støtter fullt ut og jobber for at regelverket for busser i EU skjerpes.

 7. Nyhet, Bane, Næringspolitikk, Rutebuss, Kollektivtransport rutebuss og bane

  Nye retningslinjer for ruteopplysninger ved persontransport

  Presise rutedata av høy kvalitet bidrar til å forenkle kollektivreisen. Samferdselsdepartementet har nå revidert retningslinjene for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport.

 8. Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

  Mobilitetstilbud belyst på NHO Transports seminar

  Fagseminaret «Mobilitetstilbud til alle – det umuliges kunst?» gikk av stabelen 12. juni. Innlederne hadde forskjellige ståsteder faglig og politisk, men det var bred enighet om at det er viktig og nødvendig å sikre et godt mobilitetstilbud og at kollektivtilbudet må styrkes.

 9. Nyhet, Næringspolitikk, Taxi drosjeregulering

  Nye drosjereguleringer vedtatt

  Stortinget vedtok 04.06.19 regjeringens forslag til nye drosjereguleringer. Dette medfører blant annet at behovsprøvingen oppheves i bymessige områder, eneretter kan tildeles i distriktene og tilslutningsplikten samt -retten opphører. Løyveperioden begrenses til 10 år, og kompetansekravene flyttes i stor grad fra løyvehaver til sjåfør.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss, Kollektivtransport ekspressbuss

  Fri etablering av ekspressbussruter over 80 km

  Regjeringens forslag om fri etablering av ekspressbussruter over 80 km skal sluttbehandles av Stortinget 05.06.19. Transportkomiteen avgav sin innstilling 28.05.19, og det er liten grunn til å tro at Stortinget vil gjøre endringer siden alle regjeringspartiene i komiteen støtter Samferdselsdepartementets proposisjon 69 L.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: