NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

132 resultater

Type artikkel
Velg område
132 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss, Kollektivtransport ekspressbuss

  Fri etablering av ekspressbussruter over 80 km

  Regjeringens forslag om fri etablering av ekspressbussruter over 80 km skal sluttbehandles av Stortinget 05.06.19. Transportkomiteen avgav sin innstilling 28.05.19, og det er liten grunn til å tro at Stortinget vil gjøre endringer siden alle regjeringspartiene i komiteen støtter Samferdselsdepartementets proposisjon 69 L.

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Tall og fakta, Kollektivtransport kollektivtrafikk

  Ny rekord for kollektivreiser

  Tallenes tale fra Statistisk sentralbyrå er klar: Over 680 millioner kollektivreiser ble gjennomført i 2018. 402 millioner av disse reisene var med buss. Økt togtilbud medførte størst passasjervekst med tog i fjor.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport merverdiavgift

  Foreslår 23 eller 25 prosent merverdiavgift på persontransport

  Finansminister Siv Jensen mottok i dag forslag til fremtidige merverdiavgiftssatser. Ekspertgruppen, som ledes av Vibeke Hammer Madsen, anbefaler én enhetlig merverdiavgiftssats for alle varer og tjenester. Det betyr i så fall at satsen på persontransporttjenester vil øke fra 12 til 23-25 prosent merverdiavgift.

 4. Nyhet, Næringspolitikk Statsbudsjett2019

  Ingen endringer i revidert budsjett

  Regjeringen la frem forslag til revidert budsjett klokken 11.00 i formiddag. Forslaget inneholder ingen endringer av særlig betydning for NHO Transports medlemsbedrifter.

 5. Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss bussfortog

  Trekker søknad om bruk av utenlandske busser

  Vy har nå trukket søknaden til Samferdselsdepartementet om å få bruke utenlandske turbusser til "buss for tog-kjøring" kommende sommersesong. Årsaken er at Vy får dekket behovet ved hjelp av norske turbusselskaper.

 6. Nyhet, Kompetanse, Næringspolitikk, Kollektivtransport offentligeanskaffelser

  Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

  Offentlige innkjøp utgjør årlig over 500 milliarder kroner. Regjeringen vil at innkjøpene skal gjennomføres smartere, mer effektivt og profesjonelt. Det var hovedbudskapet da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte den nye stortingsmeldingen 10. april.

 7. Nyhet, Bane, Næringspolitikk, Kollektivtransport jernbanepakkeIV

  EUs fjerde jernbanepakke utsatt

  EUs fjerde jernbanepakke vil bli gjennomført i norsk rett fra juni 2020. Planlagt gjennomføring av lov- og forskriftsendringene var juni 2019.

 8. Nyhet, Lover og forskrifter, Næringspolitikk, Turbuss mobilitetspakken, merverdiavgift, turbuss

  Usikkerhet omkring viktige EU-spørsmål

  Samferdselsdepartementet inviterte ulike organisasjoner på transportsiden til et nytt møte i Vegtransportforum 28. februar. Det var avsatt tid til viktige spørsmål knyttet til Storbritannias uttreden av EU og EUs behandling av de tre mobilitetspakkene. I tillegg var departementet opptatt av å informere om hva de gjør for å redusere problemene med dårlig skodde vogntog på norske vinterveier.

 9. Nyhet, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss merverdiavgift

  Ekspertgruppe fikk innspill om merverdiavgift

  Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. NHO, NHO Transport og tre andre landsforeninger deltok på et innspillsmøte i Finansdepartementet 26. februar.

 10. Nyhet, Arbeidsliv, Lover og forskrifter, Næringspolitikk

  Stabilitet og forutsigbarhet

  Det ble i går kveld klart at Norge får en ny borgerlig flertallsregjering. Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre har også lagt frem en omfattende politisk plattform på 108 sider.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: