NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

215 resultater

Type artikkel
Velg område
215 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Bestillingstransport, Næringspolitikk, Taxi, Turbuss coronavirus, pakkereise

  Reisegarantifondet - ber om garantistillelse fra GIEK

  NHO har med innspill fra blant andre NHO Transport sendt brev til Stortinget om å sørge for at nødvendig garantistillelse kan gjøres gjennom å utvide re-forsikringsordningen av kredittforsikringen som administreres av GIEK, til også å inkludere re-forsikring/risikoavlastning på garantier stilt av forsikringsselskaper og banker på vegne av reisearrangørene.

 2. Nyhet, Bestillingstransport, Næringspolitikk, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport merverdiavgift, coronavirus

  Lav moms på persontransport resten av 2020

  Merverdiavgiftssatsen for persontransport- og reiselivstjenester vil være 6 prosent til og med 31.12.20. Det er klart etter et forlik mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene i Stortinget.

 3. Nyhet, Lønn og tariff, Næringspolitikk, Kollektivtransport Tariffoppgjøret 2020

  Ja til bussoppgjøret

  Arbeidstakerorganisasjonene har i dag meddelt Riksmekleren at medlemmene har sagt ja til lønnsoppgjøret for bussjåfører. Det blir dermed ingen ny streik, og forhandlingsresultatet fra 1. oktober blir stående.

 4. Nyhet, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport kompensasjonsordning, coronavirus

  To viktige avklaringer om støtteordninger

  NHO Transport har denne uken mottatt to viktige svarbrev fra henholdsvis Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Førstnevnte vil ikke endre praksis for å sikre likebehandling uavhengig av organisasjonsstruktur ved søknad om kompensasjon. Samferdselsdepartementet følger opp dette og fastslår at et foretak ikke kan søke om kompensasjon fra to ulike ordninger selv om søknadene er knyttet til omsetningssvikt i to dokumentert adskilte virksomhets- eller forretningsområder.

 5. Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport Statsbudsjett 2021, coronavirus

  Leverte innspill til statsbudsjettet for 2021

  Regjeringen fremla forslag til nytt statsbudsjett 07.10.20. Budsjettet skal endelig vedtas i Stortinget før jul. NHO Transport har i den forbindelse gitt innspill om persontransportens rammevilkår til fem fagkomiteer på Stortinget.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport coronavirus, kompensasjonsordning

  Kompensasjonsordning for reiselivet er klar

  Næringsminister Iselin Nybø presentere i ettermiddag den nye kompensasjonsordningen for reiselivet. Passasjertransport med buss og båt er inkludert i ordningen, som i første omgang skal dekke månedene september, oktober, november og desember 2020.

 7. Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport statsbudsjett

  Statsbudsjettet for 2021: Godt nytt for kollektivtrafikken

  Regjerningen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021. Budsjettet skal endelig vedtas av Stortinget i desember 2020. Kollektivtrafikken er ennå sterkt preget av koronapandemien. Regjeringen vil dermed fortsatt gi ekstra kompensasjon til fylkeskommunene.

 8. Nyhet, Lønn og tariff, Næringspolitikk, Kollektivtransport Tariffoppgjøret 2020

  Møte mellom partene i bussbransjen

  Det er dialog mellom partene med riksmeklerens mellomkomst 30.09.20. All videre informasjon vil bli gitt av riksmekler.

 9. Nyhet, Arbeidsliv, Bestillingstransport, HR og HMS, Næringspolitikk, Turbuss turbuss, kabotasje

  Statens vegvesen vil transportkriminalitet til livs

  Statens vegvesen har i en ny rapport foreslått å etablere en tverretatlig faggruppe for å bekjempe transportkriminalitet, samt klargjøre reglene for persontransportkabotasje. Tiltakene ønskes velkomment av NHO Transport.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport coronavirus

  Regjeringen varsler nye økonomiske tiltak tilknyttet covid-19

  Regjeringen foreslår ytterligere 1,5 milliarder kroner i tilskudd til fylkeskommunalt kollektivtilbud. Det etableres en egen kompensasjonsordning for reiselivet hvor deler av persontransporten skal inngå. Den midlertidig reduserte mva-satsen for persontransport blir ikke forlenget etter 31.10.20.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: